Privatlivspolitik

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

* { font-family: DejaVu Sans, sans-serif; }

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Den ansvarlige for databehandlingen er:
Lars Denzer
Hovedgade 60
Göllheim

E-mail: info@mylast.company

Tak for din interesse for vores online shop. Beskyttelse af dit privatliv er meget vigtig for os. Nedenfor informerer vi dig i detaljer om behandlingen af dine data.

1. adgang til data og hosting

Du kan besøge vores websted uden at give nogen personlige oplysninger. Hver gang du besøger et websted, gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, som f.eks. indeholder navnet på den ønskede fil, din IP-adresse, dato og klokkeslæt for anmodningen, mængden af overførte data og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer anmodningen. Disse adgangsdata evalueres udelukkende med henblik på at sikre en problemfri drift af webstedet og forbedre vores tjenester. Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i en korrekt præsentation af vores tilbud, som opvejes af vores interesser i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra f, i DSGVO. Alle adgangsdata slettes senest syv dage efter afslutningen af dit besøg på webstedet.

 Hosting

Tjenesterne til hosting og visning af webstedet leveres delvist af vores tjenesteudbydere som en del af behandlingen på vores vegne. Medmindre andet er forklaret i denne fortrolighedspolitik, behandles alle adgangsdata og alle data, der indsamles i formularer til dette formål på dette websted, på deres servere. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i følgende lande, for hvilke Europa-Kommissionen ved en beslutning har fastslået, at de yder et passende databeskyttelsesniveau: Canada

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i USA og i andre lande uden for EU og EØS. Europa-Kommissionen har ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkelighed for disse lande. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse.

2. databehandling til kontraktbehandling og til at kontakte os

2.1 Databehandling med henblik på kontraktudførelse

Med henblik på kontraktbehandling (herunder forespørgsler om og behandling af eksisterende garanti- og ydelseskrav samt lovpligtige opdateringsforpligtelser) i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, s. 1, litra b DSGVO indsamler vi personoplysninger, hvis du frivilligt giver os disse oplysninger som en del af din bestilling. Obligatoriske felter er markeret som sådan, da vi i disse tilfælde har absolut brug for oplysningerne for at kunne behandle kontrakten, og vi kan ikke sende ordren uden deres angivelse. Hvilke data der indsamles, kan ses af de respektive indtastningsformularer.

Yderligere oplysninger om behandlingen af dine data, især om overførsel til vores tjenesteudbydere med henblik på ordre-, betalings- og forsendelsesbehandling, kan findes i de følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring. Efter afslutningen af kontraktbehandlingen vil dine data blive begrænset til yderligere behandling og slettet efter udløbet af de skattemæssige og handelsretlige opbevaringsfrister i henhold til artikel 6, stk. 1, første sætning, litra c, i DSGVO, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i henhold til artikel 6, stk. 1, første sætning, litra a, i DSGVO, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt i henhold til loven, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

2.2 Kundekonto

Hvis du har givet dit samtykke hertil i henhold til art. 6, stk. 1, p. 1, litra a DSGVO ved at beslutte at åbne en kundekonto, bruger vi dine data til at åbne kundekontoen og til at gemme dine data til fremtidige bestillinger på vores hjemmeside. Du kan til enhver tid slette din kundekonto ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller via en funktion til dette formål i kundekontoen. Efter sletning af din kundekonto slettes dine data, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i henhold til art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a DSGVO, eller vi forbeholder os retten til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

2.3 Kontakt med os

I forbindelse med kundekommunikation indsamler vi personoplysninger med henblik på at behandle dine henvendelser i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b DSGVO, hvis du frivilligt giver os disse oplysninger, når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular eller e-mail). Obligatoriske felter er markeret som sådan, fordi vi i disse tilfælde har absolut brug for oplysningerne for at kunne behandle din kontakt. Hvilke data der indsamles, kan ses af de respektive indtastningsformularer. Når din forespørgsel er blevet behandlet fuldt ud, slettes dine data, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i henhold til artikel 6, stk. 1, første sætning, litra a, i DSGVO, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt i henhold til loven, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

3 Databehandling med henblik på behandling af forsendelser

Til opfyldelse af kontrakten i henhold til art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b DSGVO videregiver vi dine data til den fragtudbyder, der har fået til opgave at levere, i det omfang det er nødvendigt for leveringen af de bestilte varer.

 Overførsel af data til leverandører af forsendelsestjenester med henblik på forsendelsesmeddelelse

Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil under eller efter din bestilling, videregiver vi din e-mailadresse og dit telefonnummer til den valgte fragtudbyder på grundlag af dette samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, første sætning, litra a, i DSGVO, så fragtudbyderen kan kontakte dig før levering med henblik på meddelelse om levering eller koordinering.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, eller direkte til forsendelsesudbyderen på nedenstående kontaktadresse. Efter tilbagekaldelse sletter vi dine data, som du har givet os til dette formål, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt i henhold til loven, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

4. databehandling med henblik på betalingshåndtering

Til behandling af betalinger i vores online shop arbejder vi sammen med disse partnere: tekniske tjenesteudbydere, kreditinstitutter, betalingstjenesteudbydere.

4.1 Databehandling til transaktionsbehandling

Afhængigt af den valgte betalingsmetode videregiver vi de data, der er nødvendige for at behandle betalingstransaktionen, til vores tekniske tjenesteudbydere, som arbejder for os inden for rammerne af ordrebehandlingen, eller til de kreditinstitutter, som vi har fået overdraget, eller til den valgte betalingstjenesteudbyder, i det omfang det er nødvendigt for at behandle betalingen. Dette tjener til opfyldelse af kontrakten i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b, i DSGVO. I nogle tilfælde indsamler udbyderne af betalingstjenester selv de data, der er nødvendige for at behandle betalingen, f.eks. på deres eget websted eller via en teknisk integration i bestillingsprocessen. I denne henseende gælder den respektive udbyder af betalingstjenesternes fortrolighedspolitik.
Hvis du har spørgsmål om vores betalingsbehandlingspartnere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

4.2 Databehandling med henblik på forebyggelse af svig og optimering af vores betalingsprocesser

Hvor det er relevant, giver vi vores tjenesteudbydere yderligere data, som de bruger sammen med de data, der er nødvendige for behandlingen af betalingen, som vores databehandlere med henblik på forebyggelse af svig og optimering af vores betalingsprocesser (f.eks. fakturering, behandling af anfægtede betalinger, regnskabsstøtte). I henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f, i DSGVO tjener dette til at beskytte vores legitime interesser i vores beskyttelse mod svig eller i effektiv betalingsforvaltning, som vejer tungere end vores interesser i forbindelse med en interesseafvejning.

5. reklame via e-mail

5.1 E-mail nyhedsbrev uden registrering og din ret til at gøre indsigelse

Hvis vi modtager din e-mailadresse i forbindelse med salg af et produkt eller en tjenesteydelse, og du ikke har gjort indsigelse mod dette, forbeholder vi os ret til på grundlag af § 7, stk. 3, i den tyske lov om illoyal konkurrence (UWG) regelmæssigt at sende dig tilbud pr. e-mail om lignende produkter, som du allerede har købt fra vores sortiment. Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i at henvende os til vores kunder på en reklamemæssig måde, som vejer tungere end vores interesser i forbindelse med en afvejning af interesser.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne brug af din e-mailadresse ved at sende en meddelelse til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, eller via et link, der er angivet til dette formål i reklame-e-mailen, uden at der påløber andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til grundtaksterne.
Efter afmelding sletter vi din e-mailadresse fra listen over modtagere, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i henhold til artikel 6, stk. 1, p. 1, litra a, i DSGVO, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

5.2 Afsendelse af nyhedsbreve

Nyhedsbrevet kan også blive sendt af vores tjenesteudbydere som en del af behandlingen på vores vegne. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i følgende lande, for hvilke Europa-Kommissionen ved beslutning har fastsat et passende databeskyttelsesniveau: Canada

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i følgende lande, for hvilke Europa-Kommissionen har vedtaget en beslutning om et passende databeskyttelsesniveau: Canada

5.3 Afsendelse af anmodninger om evaluering via e-mail

Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil under eller efter din bestilling i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i DSGVO, bruger vi din e-mailadresse til at bede dig om at bedømme din bestilling via det bedømmelsessystem, vi bruger. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller via et link, der er angivet til dette formål i anmodningen om vurdering.

Vores tjenesteudbydere kan også sende anmodninger om vurdering som en del af behandlingen på vores vegne. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

6. cookies og andre teknologier

 Generelle oplysninger

For at gøre besøget på vores websted attraktivt og for at muliggøre brugen af visse funktioner bruger vi teknologier, herunder såkaldte cookies, på forskellige sider. Cookies er små tekstfiler, der automatisk gemmes på din terminal. Nogle af de cookies, vi bruger, slettes ved slutningen af browsersessionen, dvs. når du lukker din browser (såkaldte session cookies). Andre cookies forbliver på din enhed og gør det muligt for os at genkende din browser næste gang, du besøger os (vedvarende cookies).
Vi bruger sådanne teknologier, som er absolut nødvendige for at kunne bruge visse funktioner på vores websted (f.eks. indkøbsvognsfunktion). Disse teknologier indsamler og behandler IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted (f.eks. oplysninger om indholdet af indkøbskurven). Inden for rammerne af en interesseafvejning tjener dette overordnede legitime interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO.

Derudover bruger vi teknologier til at opfylde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt (f.eks. for at kunne bevise samtykke til behandling af dine personoplysninger), samt til webanalyse og online markedsføring. Yderligere oplysninger om dette, herunder det respektive retsgrundlag for databehandlingen, findes i de følgende afsnit af denne privatlivspolitik.

Du kan finde cookie-indstillingerne for din browser under følgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Hvis du har givet dit samtykke til brugen af teknologierne i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a DSGVO, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i privatlivspolitikken.

7 Brug af cookies og andre teknologier til webanalyse og reklameformål

I det omfang du har givet dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i DSGVO, bruger vi følgende cookies og andre teknologier fra tredjepartsleverandører på vores hjemmeside. Når formålet er ophørt og vi ikke længere anvender den pågældende teknologi, slettes de data, der er indsamlet i denne forbindelse,. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Du kan finde yderligere oplysninger om dine muligheder for at tilbagekalde dem i afsnittet "Cookies og andre teknologier". Yderligere oplysninger, herunder om grundlaget for vores samarbejde med de enkelte udbydere, findes i de enkelte teknologier. Hvis du har spørgsmål om udbyderne og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

7.1 Brug af Adobe-tjenester til webanalyse og reklameformål

Vi bruger de teknologier, der er beskrevet nedenfor, fra Adobe Systems, Software Ireland Limited, Irland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland ("Adobe"). De oplysninger, der automatisk indsamles af Adobe-teknologierne om din brug af vores websted, overføres generelt til en server hos Adobe, Inc., 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA, og gemmes der. Europa-Kommissionen har ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkelighed for USA. Vores samarbejde er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse. Hvis din IP-adresse indsamles via Adobe-teknologier, forkortes den eller erstattes helt af en generisk IP-adresse, inden den gemmes på Adobe-servere ved at aktivere de tilsvarende indstillinger.

 Adobe-skrifttyper

For at sikre en ensartet præsentation af indholdet på vores websted indsamles data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser) af scriptkoden "Adobe Fonts", overføres til Adobe og behandles derefter af Adobe. Vi har ingen indflydelse på denne efterfølgende databehandling. Databehandlingen finder sted på grundlag af en aftale mellem de fælles ansvarlige parter i overensstemmelse med artikel 26 i DSGVO.

7.2 Brug af Google-tjenester til webanalyse og reklameformål

Vi bruger teknologier fra Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") som beskrevet nedenfor. De oplysninger, der automatisk indsamles af Google-teknologier om din brug af vores websted, overføres generelt til en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, og gemmes der. Europa-Kommissionen har ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkelighed for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse. Hvis din IP-adresse indsamles via Google-teknologier, forkortes den ved at aktivere IP-anonymisering, inden den gemmes på Googles servere. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server og forkortet der. Medmindre andet er angivet for de enkelte teknologier, er databehandlingen baseret på en aftale, der er indgået for den pågældende teknologi mellem de fælles ansvarlige parter i overensstemmelse med artikel 26 i DSGVO. Yderligere oplysninger om Googles databehandling kan findes i Oplysninger om databeskyttelse fra Google.

 Google Analytics

Med henblik på analyse af hjemmesiden indsamler og gemmer Google Analytics automatisk data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores hjemmeside), hvoraf der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Der kan anvendes cookies til dette formål. Din IP-adresse vil ikke blive sammenlagt med andre Google-data. Databehandlingen foretages af Google på grundlag af en aftale om ordrebehandling.

Med henblik på optimeret markedsføring af vores websted har vi brugt den Indstillinger for datadeling for "Google-produkter og -tjenester". aktiveret. Dette giver Google adgang til de data, der indsamles og behandles af Google Analytics, og giver Google mulighed for at bruge dem til at forbedre Google-tjenesterne. Datadeling med Google i henhold til disse indstillinger for datadeling er baseret på en yderligere aftale mellem de dataansvarlige. Vi har ingen indflydelse på den efterfølgende databehandling af Google.

Til oprettelse og udførelse af tests bruger vi også Google Analytics-udvidelsesfunktionen Google Optimize.

Med henblik på optimeret markedsføring af vores websted bruger vi det såkaldte Google Optimize. Bruger-ID-funktion. Denne funktion giver os mulighed for at tildele et unikt, permanent ID til dine interaktionsdata for en eller flere sessioner på vores websteder og dermed analysere din brugeradfærd på tværs af enheder og sessioner.

Til webanalyse, udvidelsesfunktionen i Google Analytics Google-signaler muliggør såkaldt "sporing på tværs af enheder". Hvis dine internetaktiverede enheder er forbundet med din Google-konto, og du har aktiveret indstillingen "personaliseret reklame" i din Google-konto, kan Google udarbejde rapporter om din brugsadfærd (især brugertal på tværs af enheder), selv hvis du skifter terminaludstyr. Vi behandler ikke personlige data i denne forbindelse; vi modtager kun statistikker, der er genereret på grundlag af Google Signals.

Til webanalyse og reklameformål bruger Google Analytics-udvidelsesfunktionen de såkaldte "Google-signaler". DoubleClick-cookie gør det muligt at genkende din browser, når du besøger andre websteder. Google vil bruge disse oplysninger til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af webstedet.

 Google AdSense

Vores websted markedsfører plads til annoncer fra tredjeparter via Google AdSense. Disse annoncer vises forskellige steder på dette websted. Via den såkaldte DoubleClick-cookie er det muligt at vise interessebaseret reklame ved indsamling og behandling af data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted) og automatisk tildeling af et pseudonymt bruger-id, som bruges til at bestemme interesser på baggrund af besøg på dette og andre websteder.

 Google-annoncer

Til reklameformål i Googles søgeresultater og på tredjeparters websteder anvendes de såkaldte Google Ads, når du besøger vores websted. Remarketing Cookie sættes, når du besøger vores websted, som automatisk muliggør interessebaseret annoncering ved at indsamle og behandle data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted) og ved hjælp af et pseudonymt CookieID og på grundlag af de sider, du besøger. Yderligere databehandling finder kun sted, hvis du har aktiveret indstillingen "personaliseret annoncering" på din Google-konto. Hvis du er logget ind på Google, mens du besøger vores websted, vil Google i dette tilfælde bruge dine data sammen med Google Analytics-data til at oprette og definere målgruppelister til remarketing på tværs af enheder.

Til webstedsanalyse og sporing af begivenheder måler vi via Google Ads Sporing af konvertering din efterfølgende brugsadfærd, når du er kommet til vores websted via en Google Ads-annonce. Til dette formål kan der anvendes cookies, og der kan indsamles data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted på grundlag af begivenheder, som vi har angivet, f.eks. besøg på et websted eller tilmelding til et nyhedsbrev), som danner grundlag for oprettelse af brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer.

 Google Maps

Med henblik på den visuelle præsentation af geografiske oplysninger indsamler Google Maps data om din brug af Maps-funktionerne, især IP-adresse og lokaliseringsdata, sender disse data til Google og behandler dem efterfølgende. Vi har ingen indflydelse på denne efterfølgende databehandling.

 Google reCAPTCHA

Med henblik på at beskytte mod misbrug af vores webformularer og spam fra automatiseret software (såkaldte bots) indsamler Google reCAPTCHA data (IP-adresse, besøgstidspunkt, browseroplysninger og oplysninger om din brug af vores websted) og analyserer din brug af vores websted ved hjælp af et såkaldt JavaScript og cookies. Desuden evalueres andre cookies, som Google-tjenesterne gemmer i din browser. Der læses eller gemmes ingen personlige data fra indtastningsfelterne i den pågældende formular.

 Google-skrifttyper

For at sikre en ensartet præsentation af indholdet på vores hjemmeside indsamles data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser) af scriptkoden "Google Fonts", overføres til Google og behandles derefter af Google. Vi har ingen indflydelse på denne efterfølgende databehandling.

 YouTube Video Plugin

For at integrere indhold fra tredjepart indsamles data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser) via YouTube-videopluginet i den udvidede databeskyttelsestilstand, som vi anvender, og dataene overføres til Google og behandles derefter kun af Google, hvis du afspiller en video.

7.3 Brug af Facebook-tjenester til webanalyse og reklameformål

 Brug af Facebook Pixel

Vi bruger Facebook Pixel inden for rammerne af teknologierne i den Meta Platforms Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook (by Meta)" eller "Meta Platforms Ireland"). Facebook-pixel indsamler og gemmer automatisk data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted baseret på begivenheder, som vi har angivet, f.eks. besøg på et websted eller tilmelding til et nyhedsbrev), hvorfra der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. I forbindelse med såkaldt udvidet datamatching indsamles og opbevares oplysninger, der kan bruges til at identificere enkeltpersoner (f.eks. navne, e-mail-adresser og telefonnumre) også i hashed form med henblik på matchning. Når du besøger vores websted, sættes der automatisk en cookie af Facebook Pixel til dette formål, som bruger et pseudonymt CookieID til at genkende din browser, når du besøger andre websteder. Facebook (via Meta) vil kombinere disse oplysninger med andre data fra din Facebook-konto og bruge dem til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester i forbindelse med webstedsbrug, især personlig og gruppebaseret annoncering.
De oplysninger, der automatisk indsamles af Facebook-teknologier (af Meta) om din brug af vores websted, overføres generelt til en server hos Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, og gemmes der. Europa-Kommissionen har ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkelighed for USA. Hvis overførslen af data til USA falder ind under vores ansvarsområde, er vores samarbejde baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse. Yderligere oplysninger om Facebooks databehandling kan findes i databeskyttelsesoplysningerne på Facebook (ved Meta).

 Facebook-analyser

Som en del af Facebook Business Tools oprettes der statistikker over besøgsaktivitet på vores websted ud fra de data, der indsamles med Facebook Pixel om din brug af vores websted. Databehandlingen udføres på grundlag af en aftale om bestilt behandling af Facebook (by Meta). Deres analyse tjener til at sikre en optimal præsentation og markedsføring af vores websted.

 Facebook-annoncer (annoncechef)

Gennem Facebook Ads annoncerer vi dette websted på Facebook (via Meta) samt på andre platforme. Vi fastlægger parametrene for den pågældende reklamekampagne. Facebook (via Meta) er ansvarlig for den nøjagtige gennemførelse, især beslutningen om placering af annoncerne hos de enkelte brugere. Medmindre andet er angivet for de enkelte teknologier, udføres databehandlingen på grundlag af en aftale mellem fælles dataansvarlige i henhold til artikel 26 i DSGVO. Det fælles ansvar er begrænset til indsamling af data og overførsel af dem til Meta Platforms Ireland. Meta Platforms Ireland's efterfølgende databehandling er ikke omfattet af dette.

På grundlag af de statistikker om besøgsaktivitet på vores websted, der genereres via Facebook Pixel, opererer vi via Facebook Brugerdefineret publikum gruppebaseret annoncering på Facebook (via Meta) ved at bestemme karakteristika for den pågældende målgruppe. Facebook (via Meta) fungerer som vores databehandler i forbindelse med den udvidede datamatching, der finder sted for at bestemme den respektive målgruppe (se ovenfor).

På grundlag af det pseudonyme cookie-id, som Facebook-pixel'en har indstillet, og de data, der er indsamlet om din brugsadfærd på vores websted, anvender vi følgende via Facebook Pixel Remarketing personliggjort reklame.

Om Facebook Pixel Omdannelser vi måler til webanalyse og sporing af begivenheder din efterfølgende brugsadfærd, når du er kommet til vores websted via en annonce fra Facebook Ads. Databehandlingen udføres på grundlag af en aftale om ordrebehandling af Facebook (af Meta).

7.4 Andre udbydere af webanalyse- og online markedsføringstjenester

 Brug af Hotjar til webanalyse

Med henblik på analyse af webstedet kan teknologier af den Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta ("Hotjar"), indsamles og lagres data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted) automatisk, hvorefter der oprettes brugerprofiler ved hjælp af pseudonymer. Der kan anvendes cookies til dette formål. De pseudonymiserede brugsprofiler kombineres ikke med personoplysninger om indehaveren af pseudonymet uden dit udtrykkelige samtykke, som skal gives særskilt. Hotjar handler på vores vegne.

 Brug af Pinterest Tag til webanalyse og reklameformål

Til webanalyse og reklameformål på Pinterest og på tredjeparters websteder bruger vi teknologier fra følgende teknologier, når du besøger vores websted, når du besøger vores websted Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest") automatisk ved automatisk at indsamle og behandle data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted baseret på begivenheder, som vi har angivet, f.eks. besøg på et websted eller tilmelding til et nyhedsbrev) og ved hjælp af et pseudonymt cookieID og baseret på de sider, du besøger, muliggør interessebaseret annoncering. Ud fra de indsamlede data oprettes der brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Pinterest vil kombinere disse oplysninger med andre data fra din Pinterest-konto og bruge dem til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af webstedet. Vi har ingen indflydelse på Pinterest's databehandling og modtager kun statistikker, der er udarbejdet på baggrund af Pinterest Tag. På denne måde måler vi din efterfølgende brugsadfærd med henblik på webstedsanalyse og sporing af begivenheder, hvis du er kommet til vores websted via en reklame fra Pinterest. De oplysninger, der indsamles automatisk af Pinterest, overføres normalt til en server hos Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA, og gemmes der. Europa-Kommissionen har ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkelighed for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse. Databehandlingen udføres på grundlag af en aftale mellem fælles dataansvarlige i overensstemmelse med artikel 26 i DSGVO.

8. sociale medier

8.1 Sociale plugins fra Facebook (af Meta), Instagram (af Meta)

Der anvendes sociale knapper fra sociale netværk på vores websted. Disse er kun integreret i siden som HTML-link, så der ikke etableres nogen forbindelse med den pågældende udbyders servere, når vores hjemmeside kaldes op. Hvis du klikker på en af knapperne, åbnes det pågældende sociale netværks websted i et nyt vindue i din browser, hvor du f.eks. kan klikke på knappen "Synes godt om" eller "Del".

8.2 Vores online tilstedeværelse på Facebook (af Meta), Instagram (af Meta)

I det omfang du har givet dit samtykke til den respektive operatør af sociale medier i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a DSGVO, vil dine data automatisk blive indsamlet og gemt til markedsundersøgelses- og reklameformål, når du besøger vores online-tilstedeværelse på de ovennævnte sociale medier, hvorfra der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Disse kan f.eks. bruges til at placere reklamer inden for og uden for platformene, som formodentlig svarer til dine interesser. Cookies anvendes generelt til dette formål. For detaljerede oplysninger om de respektive sociale mediers behandling og brug af data samt en kontaktmulighed og dine rettigheder og indstillingsmuligheder i denne henseende for at beskytte dit privatliv henvises til udbydernes databeskyttelsesmeddelelser, der er linket til nedenfor. Hvis du stadig har brug for hjælp i denne henseende, kan du kontakte os.

Facebook (af Meta) er et tilbud fra Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta Platforms Ireland"). De oplysninger, der automatisk indsamles af Meta Platforms Ireland om din brug af vores online tilstedeværelse på Facebook (af Meta), overføres generelt til en server hos Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, og gemmes der. Der findes ingen afgørelse fra Europa-Kommissionen om tilstrækkelighed for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse. Databehandling i forbindelse med et besøg på en Facebook-fanside (af Meta) er baseret på en aftale mellem de fælles ansvarlige parter i overensstemmelse med artikel 26 i DSGVO. Yderligere oplysninger (oplysninger om Insights-data) findes på her.

Instagram (af Meta) er et tilbud fra Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta Platforms Ireland") De oplysninger, der automatisk indsamles af Meta Platforms Ireland om din brug af vores online tilstedeværelse på Instagram, overføres generelt til en server hos Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA og gemmes der. Der findes ingen afgørelse fra Europa-Kommissionen om tilstrækkelighed for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse. Databehandling i forbindelse med besøg på en Instagram-fanside (af Meta) er baseret på en aftale mellem de fælles ansvarlige parter i overensstemmelse med artikel 26 i DSGVO. Yderligere oplysninger (oplysninger om Insights-data) findes på her.

9. kontaktmuligheder og dine rettigheder

9.1 Dine rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder:

 • I overensstemmelse med artikel 15 i DSGVO har du ret til at anmode om oplysninger om dine personoplysninger, som vi behandler, i det omfang, der er angivet heri;
 • i overensstemmelse med artikel 16 i DSGVO retten til at kræve, at ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger, som vi har gemt hos os, straks rettes;
 • i henhold til artikel 17 i DSGVO retten til at kræve sletning af dine personoplysninger, som vi har lagret hos os, medmindre en videre behandling af dine personoplysninger ikke er nødvendig.
  • for udøvelsen af retten til ytrings- og informationsfrihed;
  • for at opfylde en retlig forpligtelse;
  • af hensyn til almene interesser, eller
  • påberåbelse, udøvelse eller forsvar af retskrav;
 • i overensstemmelse med artikel 18 i DSGVO retten til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, for så vidt som
  • du bestrider oplysningernes nøjagtighed;
  • behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod, at den slettes;
  • vi ikke længere har brug for oplysningerne, men du har brug for dem til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem; eller
  • du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 i DSGVO;
 • i overensstemmelse med artikel 20 i DSGVO retten til at modtage dine personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format eller til at anmode om at få dem overført til en anden dataansvarlig;
 • i henhold til artikel 77 i DSGVO retten til at klage til en tilsynsmyndighed. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på din sædvanlige bopæl eller arbejdsplads eller vores hovedsæde til dette formål.

Ret til at gøre indsigelse

I det omfang vi behandler personoplysninger som forklaret ovenfor for at beskytte vores legitime interesser, som er fremherskende i forbindelse med en interesseafvejning, kan du gøre indsigelse mod denne behandling med virkning for fremtiden. Hvis behandlingen foretages med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid udøve denne ret som beskrevet ovenfor. Hvis behandlingen foretages til andre formål, har du kun ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation.

Når du har udøvet din ret til at gøre indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til disse formål, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav.

Dette gælder ikke, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring. Så vil vi ikke behandle dine personoplysninger yderligere til dette formål.

9.2 Kontaktmuligheder

Hvis du har spørgsmål vedrørende indsamling, behandling eller brug af dine personlige data, for information, rettelse, begrænsning eller sletning af data samt tilbagekaldelse af givet samtykke eller indsigelse mod en specifik brug af data, bedes du kontakte os direkte via kontaktoplysningerne i vores impressum.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger oprettet med Trusted Shops Legal Texter i samarbejde med FÖHLISCH Advokater.