Politik om beskyttelse af persondata

Privatlivspolitik

Den ansvarlige for databehandlingen er:
Lars Denzer
Hovedgade 60
Göllheim

E-mail: info@mylast.company

Tak for din interesse i vores online shop. Beskyttelsen af dit privatliv er meget vigtig for os. Nedenfor informerer vi dig i detaljer om håndteringen af dine data.

1. adgangsdata og hosting

Du kan besøge vores hjemmeside uden at give nogen personlige oplysninger. Hver gang du besøger en hjemmeside, gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, der f.eks. indeholder navnet på den ønskede fil, din IP-adresse, dato og klokkeslæt for adgangen, mængden af overførte data og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer adgangen. Disse adgangsdata evalueres udelukkende med det formål at sikre problemfri drift af webstedet og forbedre vores tjenester. Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i den korrekte præsentation af vores tilbud, som er overordnede i forbindelse med en interesseafvejning i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, s. 1 lit. f DSGVO. Alle adgangsdata slettes senest syv dage efter afslutningen af dit besøg på webstedet.

 Hosting

Tjenesterne til hosting og visning af hjemmesiden leveres delvist af vores tjenesteudbydere som en del af behandlingen på vores vegne. Medmindre andet er forklaret i denne privatlivspolitik, behandles alle adgangsdata og alle data, der indsamles i formularer til dette formål på denne hjemmeside, på deres servere. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i følgende lande, for hvilke Europa-Kommissionen ved beslutning har bestemt, at de giver et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau: Canada

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i USA og i andre lande uden for EU og EØS. Europa-Kommissionen har ikke truffet nogen beslutning om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for disse lande. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse.

2. Databehandling til kontraktbehandling og til at kontakte os

2.1 Databehandling til kontraktudførelse

Med henblik på kontraktbehandling (inkl. forespørgsler om og behandling af eventuelle eksisterende garanti- og funktionsfejlskrav samt eventuelle lovbestemte opdateringsforpligtelser) i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, s. 1 lit. b DSGVO indsamler vi personoplysninger, hvis du frivilligt giver dem til os som en del af din ordre. Obligatoriske felter er markeret som sådan, da vi i disse tilfælde absolut har brug for dataene for at behandle kontrakten, og vi kan ikke sende ordren uden deres specifikation. Hvilke data der indsamles, fremgår af de respektive indtastningsformularer.

Yderligere oplysninger om behandlingen af dine data, især om overførslen til vores tjenesteudbydere med henblik på ordre-, betalings- og forsendelsesbehandling, kan findes i de følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring. Efter endt afvikling af kontrakten vil dine data blive begrænset til yderligere behandling og slettet efter udløbet af de skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra c i DSGVO, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a i DSGVO, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

2.2 Kundekonto

I det omfang du har givet dit samtykke til dette i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, s. 1, lit. a DSGVO ved at beslutte at åbne en kundekonto, vil vi bruge dine data med det formål at åbne kundekontoen samt til at gemme dine data til yderligere fremtidige ordrer på vores hjemmeside. Sletning af din kundekonto er til enhver tid mulig og kan ske enten ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller via en funktion, der er beregnet til dette formål i kundekontoen. Efter sletning af din kundekonto slettes dine data, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, s. 1, lit. a DSGVO, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

2.3 Kontakt til os

I forbindelse med kundekommunikation indsamler vi personoplysninger til behandling af dine forespørgsler i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b DSGVO, hvis du frivilligt giver os disse oplysninger, når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular eller e-mail). Obligatoriske felter er markeret som sådan, fordi vi i disse tilfælde absolut har brug for dataene til at behandle din kontakt. Hvilke data der indsamles, fremgår af de respektive indtastningsformularer. Når din forespørgsel er blevet behandlet fuldt ud, slettes dine data, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a i GDPR, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

3 Databehandling med henblik på behandling af forsendelser

Til opfyldelse af kontrakten i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 lit. b DSGVO videregiver vi dine data til den forsendelsesudbyder, der er bestilt med leveringen, for så vidt dette er nødvendigt for levering af bestilte varer.

 Dataoverførsel til forsendelsesudbydere med henblik på forsendelsesmeddelelse

Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke til dette under eller efter din bestilling, videregiver vi din e-mailadresse og dit telefonnummer til den valgte forsendelsesudbyder på grundlag af dette samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i DSGVO, så forsendelsesudbyderen kan kontakte dig før levering med henblik på leveringsmeddelelse eller koordinering.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, eller direkte til forsendelsesudbyderen på den kontaktadresse, der er angivet nedenfor. Efter tilbagekaldelsen sletter vi dine data til dette formål, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

4. Databehandling til håndtering af betalinger

Til behandling af betalinger i vores online shop arbejder vi sammen med disse partnere: tekniske tjenesteudbydere, kreditinstitutter, betalingstjenesteudbydere.

4.1 Databehandling til transaktionsbehandling

Afhængigt af den valgte betalingsmetode videregiver vi de data, der er nødvendige for at behandle betalingstransaktionen, til vores tekniske tjenesteudbydere, der arbejder for os som en del af ordrebehandlingen, eller til de bestilte kreditinstitutter eller til den valgte betalingstjenesteudbyder, for så vidt dette er nødvendigt for at behandle betalingen. Dette tjener opfyldelsen af kontrakten i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b DSGVO. I nogle tilfælde indsamler betalingstjenesteudbyderne selv de data, der er nødvendige for at behandle betalingen, f.eks. på deres egen hjemmeside eller via en teknisk integration i bestillingsprocessen. I denne henseende gælder privatlivspolitikken for den respektive udbyder af betalingstjenester.
Hvis du har spørgsmål om vores betalingspartnere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

4.2 Databehandling med henblik på forebyggelse af svindel og optimering af vores betalingsprocesser

Hvor det er relevant, giver vi vores tjenesteudbydere yderligere data, som de bruger sammen med de data, der er nødvendige for behandlingen af betalingen som vores processorer med henblik på forebyggelse af svig og optimering af vores betalingsprocesser (f.eks. fakturering, behandling af anfægtede betalinger, regnskabssupport). I henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, lit. f DSGVO tjener dette til at beskytte vores legitime interesser i vores beskyttelse mod bedrageri eller i effektiv betalingsadministration, som vejer tungere end vores interesser i forbindelse med en interesseafvejning.

5. Annoncering via e-mail

5.1 E-mail-nyhedsbrev uden registrering og din ret til at gøre indsigelse

Hvis vi modtager din e-mailadresse i forbindelse med salg af et produkt eller en tjenesteydelse, og du ikke har gjort indsigelse mod dette, forbeholder vi os ret til på grundlag af § 7, stk. 3, i den tyske lov om illoyal konkurrence (UWG) regelmæssigt at sende dig tilbud via e-mail om lignende produkter som dem, du allerede har købt fra vores sortiment. Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i at henvende os til vores kunder på en reklamemæssig måde, som vejer tungere end vores interesser i forbindelse med en afvejning af interesser.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne brug af din e-mailadresse ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, eller via et link, der er angivet til dette formål i reklame-e-mailen, uden at der opstår andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til basistaksterne.
Efter afmelding sletter vi din e-mailadresse fra listen over modtagere, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. a DSGVO, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

5.2 Udsendelse af nyhedsbrev

Nyhedsbrevet kan også blive sendt af vores tjenesteudbydere som en del af behandlingen på vores vegne. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i følgende lande, for hvilke Europa-Kommissionen ved beslutning har fastlagt et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau: Canada

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i følgende lande, for hvilke Europa-Kommissionen har vedtaget en beslutning om at etablere et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau: Canada

5.3 Afsendelse af evalueringsanmodninger via e-mail

Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke til at gøre det under eller efter din bestilling i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, sætning 1, lit. a DSGVO, bruger vi din e-mailadresse til at bede dig om at bedømme din bestilling via det bedømmelsessystem, vi bruger. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller via et link, der er angivet til dette formål i bedømmelsesanmodningen.

Vurderingsanmodningerne kan også sendes af vores tjenesteudbydere som en del af behandlingen på vores vegne. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

6. cookies og andre teknologier

 Generelle oplysninger

For at gøre det attraktivt at besøge vores hjemmeside og for at muliggøre brugen af visse funktioner, bruger vi teknologier, herunder såkaldte cookies på forskellige sider. Cookies er små tekstfiler, der automatisk gemmes på din terminalenhed. Nogle af de cookies, vi bruger, slettes ved afslutningen af browsersessionen, dvs. når du lukker din browser (såkaldte sessionscookies). Andre cookies forbliver på din enhed og gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger os (persistente cookies).
Vi bruger sådanne teknologier, som er absolut nødvendige for at kunne bruge visse funktioner på vores hjemmeside (f.eks. indkøbskurv). Disse teknologier indsamler og behandler IP-adresse, besøgstidspunkt, enheds- og browseroplysninger samt oplysninger om din brug af vores hjemmeside (f.eks. oplysninger om indholdet af indkøbskurven). Inden for rammerne af en interesseafvejning tjener dette overordnede legitime interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f DSGVO.

Derudover bruger vi teknologier til at opfylde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt (f.eks. for at kunne bevise samtykke til behandling af dine personlige data) samt til webanalyse og online markedsføring. Yderligere oplysninger om dette, herunder det respektive retsgrundlag for databehandlingen, kan findes i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

Du kan finde cookie-indstillingerne for din browser under følgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Såfremt du har givet samtykke til brugen af teknologierne i overensstemmelse med Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i privatlivspolitikken.

7 Brug af cookies og andre teknologier til webanalyse og reklameformål

Såfremt du har givet dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, lit. a i DSGVO, bruger vi følgende cookies og andre teknologier fra tredjepartsudbydere på vores hjemmeside. Efter afslutningen af formålet og afslutningen af brugen af den respektive teknologi af os, vil de data, der er indsamlet i denne sammenhæng, blive slettet. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Yderligere oplysninger om dine tilbagekaldelsesmuligheder kan findes i afsnittet "Cookies og andre teknologier". Yderligere oplysninger, herunder grundlaget for vores samarbejde med de enkelte udbydere, kan findes i de enkelte teknologier. Hvis du har spørgsmål til udbyderne og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

7.1 Brug af Adobes tjenester til webanalyse og reklameformål

Vi bruger de nedenfor beskrevne teknologier fra Adobe Systems, Software Ireland Limited, Irland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland ("Adobe"). De oplysninger, der automatisk indsamles af Adobe-teknologierne om din brug af vores websted, overføres generelt til en server hos Adobe, Inc. 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA og gemmes der. Der findes ingen tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen for USA. Vores samarbejde er baseret på Europa-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse. Hvis din IP-adresse indsamles via Adobes teknologier, forkortes den eller erstattes helt af en generisk IP-adresse, før den gemmes på Adobes servere ved at aktivere de relevante indstillinger.

 Adobe-skrifttyper

Med henblik på en ensartet præsentation af indholdet på vores hjemmeside indsamles data (IP-adresse, besøgstidspunkt, enheds- og browseroplysninger) af scriptkoden "Adobe Fonts", overføres til Adobe og behandles efterfølgende af Adobe. Vi har ingen indflydelse på denne efterfølgende databehandling. Databehandlingen finder sted på grundlag af en aftale mellem fælles ansvarlige parter i overensstemmelse med art. 26 DSGVO.

7.2 Brug af Google-tjenester til webanalyse og reklameformål

Vi bruger teknologier fra Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") som beskrevet nedenfor. De oplysninger, der automatisk indsamles af Google-teknologier om din brug af vores websted, overføres generelt til en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA og gemmes der. Der er ingen tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse. Hvis din IP-adresse indsamles via Google-teknologier, forkortes den ved at aktivere IP-anonymisering, før den gemmes på Googles servere. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server og forkortet der. Medmindre andet er angivet for de enkelte teknologier, er databehandlingen baseret på en aftale, der er indgået for den respektive teknologi mellem fælles ansvarlige parter i overensstemmelse med art. 26 DSGVO. Yderligere oplysninger om Googles databehandling kan findes i Databeskyttelsesoplysninger fra Google.

 Google Analytics

Med henblik på analyse af hjemmesiden indsamler og gemmer Google Analytics automatisk data (IP-adresse, besøgstidspunkt, enheds- og browseroplysninger samt oplysninger om din brug af vores hjemmeside), hvorfra der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Til dette formål kan der anvendes cookies. Din IP-adresse vil ikke blive slået sammen med andre Google-data. Databehandlingen udføres på grundlag af en ordrebehandlingsaftale med Google.

Med henblik på optimeret markedsføring af vores websted har vi brugt Indstillinger for datadeling for "Googles produkter og tjenester". aktiveret. Dette giver Google adgang til de data, der indsamles og behandles af Google Analytics, og efterfølgende bruge dem til at forbedre Googles tjenester. Datadeling med Google under disse datadelingsindstillinger er baseret på en yderligere aftale mellem dataansvarlige. Vi har ingen indflydelse på den efterfølgende databehandling hos Google.

For at oprette og køre tests bruger vi også Google Analytics-udvidelsesfunktionen Google Optimize.

Med henblik på optimeret markedsføring af vores hjemmeside bruger vi den såkaldte Google Optimize. Bruger-ID-funktion. Denne funktion giver os mulighed for at tildele et unikt, permanent ID til dine interaktionsdata for en eller flere sessioner på vores hjemmesider og dermed analysere din brugeradfærd på tværs af enheder og sessioner.

Til webanalyse anvendes udvidelsesfunktionen i Google Analytics Google-signaler muliggør såkaldt "cross-device tracking". Såfremt dine internetaktiverede enheder er forbundet med din Google-konto, og du har aktiveret indstillingen "personaliseret annoncering" i din Google-konto, kan Google oprette rapporter om din brugsadfærd (især brugertal på tværs af enheder), selv hvis du skifter din terminalenhed. Vi behandler ikke personoplysninger i denne forbindelse, vi modtager kun statistikker, der er genereret på grundlag af Google Signals.

Til webanalyse og reklameformål bruger udvidelsesfunktionen Google Analytics de såkaldte "Google Signals". DoubleClick-cookie gør det muligt at genkende din browser, når du besøger andre hjemmesider. Google bruger disse oplysninger til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester relateret til webstedsbrug.

 Google AdSense

Vores hjemmeside markedsfører plads til tredjepartsannoncer gennem Google AdSense. Disse annoncer vises forskellige steder på denne hjemmeside. Visningen af interessebaseret annoncering muliggøres via den såkaldte DoubleClick-cookie ved indsamling og behandling af data (IP-adresse, besøgstidspunkt, enheds- og browseroplysninger samt oplysninger om din brug af vores hjemmeside) og automatisk tildeling af et pseudonymt bruger-ID, som bruges til at bestemme interesser baseret på besøg på denne og andre hjemmesider.

 Google Ads

Til reklameformål i Googles søgeresultater samt på tredjeparters hjemmesider bruges de såkaldte Google Ads, når du besøger vores hjemmeside. Remarketing Når du besøger vores websted, sættes der en cookie, som automatisk muliggør interessebaseret annoncering ved at indsamle og behandle data (IP-adresse, besøgstidspunkt, enheds- og browseroplysninger og oplysninger om din brug af vores websted) og ved hjælp af et pseudonymt CookieID og på grundlag af de sider, du besøger. Yderligere databehandling finder kun sted, hvis du har aktiveret indstillingen "personaliseret annoncering" i din Google-konto. I dette tilfælde, hvis du er logget ind på Google, mens du besøger vores hjemmeside, vil Google bruge dine data sammen med Google Analytics-data til at oprette og definere målgruppelister til remarketing på tværs af enheder.

Til webstedsanalyse og sporing af begivenheder måler vi via Google Ads Konverteringssporing din efterfølgende brugsadfærd, når du er ankommet til vores hjemmeside via en Google Ads-annonce. Til dette formål kan der anvendes cookies, og der kan indsamles data (IP-adresse, besøgstidspunkt, enheds- og browseroplysninger samt oplysninger om din brug af vores websted baseret på begivenheder, der er angivet af os, såsom at besøge et websted eller abonnere på et nyhedsbrev), hvorfra der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer.

 Google Maps

Til den visuelle præsentation af geografiske oplysninger indsamler Google Maps data om din brug af Maps-funktionerne, især IP-adresse og lokaliseringsdata, overfører disse data til Google og behandler dem efterfølgende. Vi har ingen indflydelse på denne efterfølgende databehandling.

 Google reCAPTCHA

For at beskytte mod misbrug af vores webformularer og spam fra automatiseret software (såkaldte bots) indsamler Google reCAPTCHA data (IP-adresse, besøgstidspunkt, browseroplysninger og oplysninger om din brug af vores websted) og analyserer din brug af vores websted ved hjælp af et såkaldt JavaScript og cookies. Derudover evalueres andre cookies, der er gemt af Google-tjenester i din browser. Ingen personlige data læses eller gemmes fra inputfelterne i den respektive formular.

 Google skrifttyper

Med henblik på en ensartet præsentation af indholdet på vores hjemmeside indsamles data (IP-adresse, besøgstidspunkt, enheds- og browseroplysninger) af scriptkoden "Google Fonts", overføres til Google og behandles efterfølgende af Google. Vi har ingen indflydelse på denne efterfølgende databehandling.

 YouTube Video Plugin

For at integrere tredjepartsindhold indsamles data (IP-adresse, besøgstidspunkt, enheds- og browseroplysninger) via YouTube Video Plugin i den udvidede databeskyttelsestilstand, der bruges af os, overføres til Google og behandles derefter kun af Google, hvis du afspiller en video.

7.3 Brug af Facebook-tjenester til webanalyse og reklameformål

 Brug af Facebook-pixel

Vi bruger Facebook-pixel inden for rammerne af teknologierne fra Meta Platforms Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook (by Meta)" eller "Meta Platforms Ireland"). Facebook Pixel indsamler og gemmer automatisk data (IP-adresse, besøgstidspunkt, enheds- og browseroplysninger samt oplysninger om din brug af vores websted baseret på begivenheder, der er specificeret af os, såsom et besøg på et websted eller registrering af nyhedsbrev), hvorfra der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. I forbindelse med såkaldt udvidet datamatchning indsamles og gemmes oplysninger, der kan bruges til at identificere enkeltpersoner (f.eks. navne, e-mailadresser og telefonnumre), også i hash-form til matchningsformål. Til dette formål sættes der automatisk en cookie af Facebook Pixel, når du besøger vores hjemmeside, som bruger et pseudonymt CookieID til at genkende din browser, når du besøger andre hjemmesider. Facebook (by Meta) vil kombinere disse oplysninger med andre data fra din Facebook-konto og bruge dem til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester relateret til webstedsbrug, især personlig og gruppebaseret reklame.
De oplysninger, der automatisk indsamles af Facebook (af Meta) teknologier om din brug af vores hjemmeside, overføres generelt til en server fra Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA og gemmes der. Der findes ingen tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen for USA. Hvis overførslen af data til USA falder inden for vores ansvarsområde, er vores samarbejde baseret på Europa-Kommissionens standarddatabeskyttelsesklausuler. Yderligere oplysninger om databehandling af Facebook kan findes i databeskyttelsesoplysningerne fra Facebook (af Meta).

 Facebook-analyser

Som en del af Facebooks forretningsværktøjer oprettes der statistikker over besøgsaktivitet på vores websted ud fra de data, der indsamles med Facebook Pixel om din brug af vores websted. Databehandlingen udføres på grundlag af en aftale om bestilt behandling af Facebook (af Meta). Deres analyse tjener den optimale præsentation og markedsføring af vores hjemmeside.

 Facebook-annoncer (annonceadministrator)

Via Facebook Ads reklamerer vi for denne hjemmeside på Facebook (via Meta) samt på andre platforme. Vi bestemmer parametrene for den respektive reklamekampagne. Facebook (by Meta) er ansvarlig for den nøjagtige implementering, især beslutningen om placering af annoncerne hos de enkelte brugere. Medmindre andet er angivet for de enkelte teknologier, udføres databehandlingen på grundlag af en aftale mellem fælles controllere i henhold til art. 26 DSGVO. Det fælles ansvar er begrænset til indsamling af dataene og deres overførsel til Meta Platforms Ireland. Den efterfølgende databehandling af Meta Platforms Ireland er ikke dækket af dette.

På grundlag af statistikkerne over besøgsaktivitet på vores websted, der genereres via Facebook Pixel, driver vi via Facebook Brugerdefineret målgruppe gruppebaseret annoncering på Facebook (by Meta) ved at bestemme egenskaberne for den respektive målgruppe. I forbindelse med den udvidede datamatchning (se ovenfor), der finder sted for at bestemme den respektive målgruppe, fungerer Facebook (by Meta) som vores processor.

På grundlag af det pseudonyme cookie-id, som Facebook-pixlen indstiller, og de data, der indsamles om din brugeradfærd på vores websted, driver vi følgende via Facebook-pixel Remarketing personaliseret annoncering.

Om Facebook Pixel Konverteringer Til webanalyse og begivenhedssporing måler vi din efterfølgende brugsadfærd, når du er kommet til vores hjemmeside via en annonce fra Facebook Ads. Databehandlingen sker på grundlag af en ordrebehandlingsaftale med Facebook (by Meta).

7.4 Andre udbydere af webanalyse- og online-marketingtjenester

 Brug af Hotjar til webanalyse

Med henblik på webstedsanalyse anvendes teknologier fra Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta ("Hotjar") automatisk indsamle og gemme data (IP-adresse, besøgstidspunkt, enheds- og browseroplysninger samt oplysninger om din brug af vores hjemmeside), hvorfra der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Cookies kan anvendes til dette formål. De pseudonymiserede brugsprofiler kombineres ikke med personlige data om bæreren af pseudonymet uden dit udtrykkelige samtykke, som skal gives separat. Hotjar handler på vores vegne.

 Brug af Pinterest-tag til webanalyse og reklameformål

Til webanalyse og reklameformål på Pinterest såvel som på tredjeparters hjemmesider, når du besøger vores hjemmeside, bruger vi teknologier fra Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest") automatisk ved at indsamle og behandle data (IP-adresse, besøgstidspunkt, enheds- og browseroplysninger og oplysninger om din brug af vores websted baseret på begivenheder, der er angivet af os, såsom at besøge et websted eller abonnere på et nyhedsbrev) og ved hjælp af et pseudonymt cookieID og på grundlag af de sider, du besøger for at muliggøre interessebaseret annoncering. Ud fra de indsamlede data oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Pinterest vil kombinere disse oplysninger med andre data fra din Pinterest-konto og bruge dem til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet og til at levere andre tjenester relateret til brug af hjemmesiden. Vi har ingen indflydelse på Pinterests databehandling og modtager kun statistikker, der er udarbejdet på grundlag af Pinterest Tag. På denne måde måler vi din efterfølgende brugsadfærd til webstedsanalyse og hændelsessporing, hvis du er ankommet til vores websted via en annonce fra Pinterest. De oplysninger, der automatisk indsamles af Pinterest, overføres normalt til en server hos Pinterest, Inc, 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA og gemmes der. Der er ingen tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse. Databehandling udføres på grundlag af en aftale mellem fælles controllere i overensstemmelse med art. 26 DSGVO.

8. Sociale medier

8.1 Sociale plugins fra Facebook (af Meta), Instagram (af Meta)

På vores hjemmeside anvendes sociale knapper fra sociale netværk. Disse er kun integreret i siden som HTML-links, så der ikke oprettes nogen forbindelse til serverne hos den respektive udbyder, når vores websted kaldes op. Hvis du klikker på en af knapperne, åbnes webstedet for det respektive sociale netværk i et nyt vindue i din browser, hvor du f.eks. kan klikke på Like- eller Share-knappen.

8.2 Vores online tilstedeværelse på Facebook (af Meta), Instagram (af Meta)

Såfremt du har givet dit samtykke til den pågældende operatør af det sociale medie i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. a DSGVO, vil dine data automatisk blive indsamlet og gemt til markedsundersøgelser og reklameformål, når du besøger vores online-tilstedeværelse på de ovennævnte sociale medier, hvorfra der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Disse kan f.eks. bruges til at placere reklamer inden for og uden for platformene, der formodentlig svarer til dine interesser. Til dette formål anvendes der generelt cookies. For detaljerede oplysninger om behandling og brug af data af den respektive sociale medieoperatør, samt en kontaktmulighed og dine rettigheder og indstillingsmuligheder i denne henseende for at beskytte dit privatliv, henvises til databeskyttelsesmeddelelserne fra de udbydere, der er linket nedenfor. Hvis du stadig har brug for hjælp i denne forbindelse, kan du kontakte os.

Facebook (af Meta) er et tilbud fra Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta Platforms Ireland"). De oplysninger, der automatisk indsamles af Meta Platforms Ireland om din brug af vores online tilstedeværelse på Facebook (af Meta), overføres generelt til en server hos Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA og gemmes der. Der findes ingen tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse. Databehandling i forbindelse med et besøg på en Facebook-fanside (af Meta) er baseret på en aftale mellem fælles ansvarlige parter i overensstemmelse med art. 26 DSGVO. For mere information (Insights data information), se venligst her.

Instagram (af Meta) er et tilbud fra Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta Platforms Ireland") De oplysninger, der automatisk indsamles af Meta Platforms Ireland om din brug af vores online tilstedeværelse på Instagram, overføres generelt til en server hos Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA og gemmes der. Der er ingen tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse. Databehandling i forbindelse med besøg på en Instagram (by Meta) fanside er baseret på en aftale mellem fælles ansvarlige parter i overensstemmelse med art. 26 DSGVO. For mere information (Insights data information), se venligst her.

9. Kontaktmuligheder og dine rettigheder

9.1 Dine rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder:

 • I overensstemmelse med art. 15 DSGVO, retten til at anmode om oplysninger om dine personlige data, der behandles af os i det omfang, der er angivet deri;
 • i overensstemmelse med art. 16 DSGVO, retten til at kræve korrektion af ukorrekte eller ufuldstændige personlige data, der er gemt af os uden forsinkelse;
 • i henhold til art. 17 DSGVO, retten til at kræve sletning af dine personlige data, der er gemt af os, medmindre den videre behandling af dine personlige data ikke er nødvendig.
  • til udøvelse af retten til ytrings- og informationsfrihed;
  • for at overholde en juridisk forpligtelse;
  • af hensyn til offentlighedens interesse; eller
  • hævdelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;
 • i overensstemmelse med art. 18 DSGVO, retten til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data, for så vidt som
  • nøjagtigheden af dataene bestrides af dig;
  • behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletningen;
  • vi ikke længere har brug for dataene, men du har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav; eller
  • du har gjort indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med art. 21 DSGVO;
 • i overensstemmelse med art. 20 DSGVO, retten til at modtage dine personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller til at anmode om, at de overføres til en anden dataansvarlig;
 • i henhold til art. 77 DSGVO, retten til at klage til en tilsynsmyndighed. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige opholdssted eller din arbejdsplads eller vores virksomheds hovedkvarter til dette formål.

Ret til indsigelse

I det omfang vi behandler personoplysninger som forklaret ovenfor for at beskytte vores legitime interesser, som har forrang i forbindelse med en afvejning af interesser, kan du gøre indsigelse mod denne behandling med virkning for fremtiden. Hvis behandlingen udføres med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid udøve denne ret som beskrevet ovenfor. Hvis behandlingen udføres til andre formål, har du kun ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation.

Når du har udøvet din ret til indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til disse formål, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Dette gælder ikke, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring. I så fald vil vi ikke behandle dine personoplysninger yderligere til dette formål.

9.2 Kontaktmuligheder

Hvis du har spørgsmål vedrørende indsamling, behandling eller brug af dine personlige data, for information, rettelse, begrænsning eller sletning af data samt tilbagekaldelse af givet samtykke eller indsigelse mod en bestemt brug af data, bedes du kontakte os direkte ved hjælp af kontaktoplysningerne i vores aftryk.

Privatlivspolitik oprettet med Betroede butikker Legal Texter i samarbejde med FÖHLISCH Advokater.

<!-- * { font-family: DejaVu Sans, sans-serif; } -->