Refusionspolitik

Afbestillingsregler

Ret til tilbagekaldelse

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har overtaget de sidste varer i besiddelse af dem.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (mylast.company GmbH, Hauptstrasse 60, 67307 Göllheim, Tyskland, info@mypfote.com, Telefon: 063519998210, Fax: 063519998209) ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelsen

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage. Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktion.

Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende kontrakter:

  • Aftaler om levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og for hvis fremstilling forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse er afgørende, eller som er klart tilpasset forbrugerens personlige behov.

Eksempel på annulleringsformular

(Hvis du ønsker at opsige kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular).

- Til mylast.company GmbH, Hauptstrasse 60, 67307 Göllheim, Tyskland, info@mypfote.com, Fax: 063519998209

- Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende
varer (*)/den følgende tjenesteydelse (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Navn på forbrugeren/forbrugerne

- Forbrugerens/forbrugernes adresse

- Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af meddelelse på papir)

- Dato

(*) Det ikke relevante overstreges.


Afbestillingspolitik oprettet med den Trusted Shops juridiske tekst i samarbejde med FÖHLISCH Advokater.