Servicevilkår

Generelle vilkår og betingelser

1. anvendelsesområde

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle bestillinger, der foretages via vores online shop. Vores online shop henvender sig udelukkende til forbrugere.

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion med henblik på formål, der overvejende hverken kan henføres til hans eller hendes erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed. En iværksætter er en fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt partnerskab, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

2 Kontrahent, indgåelse af kontrakt, korrektionsmuligheder

Købskontrakten er indgået med mylast.company GmbH.

Ved at placere produkterne i webshoppen giver vi et bindende tilbud om at indgå en kontrakt om disse varer. Du kan i første omgang lægge vores produkter uforpligtende i indkøbskurven og til enhver tid korrigere dine angivelser, inden du afgiver din bindende ordre, ved hjælp af de korrektionshjælpemidler, der er stillet til rådighed og forklaret til dette formål i ordreprocessen. Kontrakten indgås, når du accepterer tilbuddet om de varer, der er indeholdt i indkøbskurven, ved at klikke på bestillingsknappen. Umiddelbart efter at du har sendt din bestilling, modtager du en ny bekræftelse pr. e-mail.

3. kontraktsprog, lagring af kontrakttekst

De(t) sprog, der er til rådighed ved indgåelsen af kontrakten: Tysk, engelsk, fransk, hollandsk

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig bestillingsdataene og vores almindelige forretningsbetingelser i tekstform. Du kan se teksten til kontrakten i vores kundelogin.

4. leveringsbetingelser

Forsendelsesomkostningerne lægges til de anførte produktpriser. Du kan få mere at vide om forsendelsesomkostningerne i tilbuddene.

Vi leverer kun via postordre. Det er desværre ikke muligt at afhente varerne selv.

Vi leverer ikke til pakkerier.

5. betaling

Følgende betalingsmetoder er generelt tilgængelige i vores butik:

Kreditkort
Du indtaster dine kreditkortoplysninger i bestillingsprocessen. Dit kort vil blive trukket umiddelbart efter bestillingen.

PayPal, PayPal Express
For at betale fakturabeløbet via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") skal du være registreret hos PayPal, legitimere dig med dine adgangsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen. Betalingen gennemføres af PayPal umiddelbart efter, at ordren er afgivet. Du vil modtage yderligere instruktioner i forbindelse med bestillingsprocessen.

Sofort by Klarna
For at kunne betale fakturabeløbet via betalingstjenesteudbyderen Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, skal du have en bankkonto, der er aktiveret til online-banking, identificere dig i overensstemmelse hermed og bekræfte betalingsinstruktionen. Din konto vil blive debiteret umiddelbart efter, at du har afgivet din bestilling. Du vil modtage yderligere instruktioner i forbindelse med bestillingsprocessen.

Google Pay
For at kunne betale fakturabeløbet via betalingstjenesteudbyderen Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"), skal du være registreret hos Google, have aktiveret Google Pay-funktionen, legitimere dig med dine adgangsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen. Betalingen gennemføres umiddelbart efter bestillingen. Du vil modtage yderligere instruktioner i løbet af bestillingsprocessen.

Apple Pay
For at betale fakturabeløbet via betalingstjenesteudbyderen Apple Inc. one Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple") skal du bruge browseren "Safari", være registreret hos Apple, have aktiveret Apple Pay-funktionen, legitimere dig med dine adgangsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen. Betalingen gennemføres umiddelbart efter bestillingen. Du vil modtage yderligere instruktioner i forbindelse med bestillingsprocessen.

Klarna
I samarbejde med betalingstjenesteudbyderen Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige ("Klarna") tilbyder vi følgende betalingsmuligheder. Betaling via Klarna er kun tilgængelig for forbrugere. Medmindre andet er angivet nedenfor, kræver betaling via Klarna en vellykket adresse- og kreditkontrol og foretages direkte til Klarna. Du kan finde yderligere oplysninger om de respektive betalingsmuligheder og i ordreprocessen.

Køb på konto via Klarna
Fakturabeløbet forfalder 14 dage efter afsendelse af varerne og modtagelse af fakturaen.

6. Forbehold af ejendomsrettigheder

Varerne forbliver vores ejendom, indtil fuld betaling er foretaget.

7 Garantier og garantier

7.1 Ansvar for fejl og mangler

Den lovbestemte lov om ansvar for mangler finder anvendelse.

7.2 Garantier og kundeservice

Oplysninger om eventuelle yderligere garantier og deres nøjagtige betingelser findes sammen med produktet og på særlige informationssider i onlinebutikken.

8 Ansvar

For krav, der er baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere, er vores ansvar altid ubegrænset.

  • i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred,
  • i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsomt misligholdelse af pligten,
  • i tilfælde af garantitilsagn, hvis det er aftalt, eller
  • for så vidt angår åbningen af anvendelsesområdet for produktansvarsloven.

I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og på hvis overholdelse kontrahenten regelmæssigt kan stole (kardinalforpligtelser), som skyldes let uagtsomhed fra vores side, vores lovlige repræsentanter eller vores stedfortrædere, er erstatningsansvaret begrænset til den skade, der kunne forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og hvis indtræden typisk må forventes.
I modsat fald er erstatningskrav udelukket.

9. bilæggelse af tvister

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (OS), som du kan bruge her kan findes her. Vi er ikke forpligtet til eller villige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

AGB oprettet med den Trusted Shops Juridisk tekst editor i samarbejde med FÖHLISCH Advokater.