Privacybeleid

Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Lars Denzer
Hoofdstraat 60
Göllheim

E-mail: info@mylast.company

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

1. toegangsgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Elke keer dat u een website bezoekt, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de correcte presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

 Hosting

De diensten voor hosting en weergave van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners in het kader van de verwerking namens ons. Tenzij in dit privacybeleid anders wordt uitgelegd, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in daartoe bestemde formulieren op deze website worden verzameld, op hun servers verwerkt. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking heeft bepaald dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden: Canada

Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in de VS en in andere landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen heeft de Europese Commissie geen adequaatheidsbesluit genomen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

2. gegevensverwerking voor contractverwerking en om contact met ons op te nemen

2.1 Gegevensverwerking voor contractuitvoering

Ten behoeve van de contractverwerking (inclusief navraag naar en verwerking van eventuele bestaande garantie- en prestatieclaims alsmede eventuele wettelijke actualiseringsverplichtingen) conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO verzamelen wij persoonsgegevens als u ons deze informatie vrijwillig verstrekt als onderdeel van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om de overeenkomst te verwerken en wij de bestelling zonder hun opgave niet kunnen verzenden. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren.

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de afhandeling van de bestelling, betaling en verzending, vindt u in de volgende hoofdstukken van deze verklaring inzake gegevensbescherming. Na volledige afwikkeling van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en na afloop van de fiscale en commerciële bewaartermijnen conform art. 6 lid 1 zin 1 letter c DSGVO gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.2 Klantrekening

Voor zover u uw toestemming hiervoor hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van het klantaccount en voor het opslaan van uw gegevens voor verdere toekomstige bestellingen op onze website. Verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan geschieden door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe bestemde functie in het klantenaccount. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact met ons opnemen

In het kader van klantcommunicatie verzamelen wij persoonlijke gegevens om uw aanvragen overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO te verwerken, wanneer u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Nadat uw aanvraag volledig is verwerkt, worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

3 Gegevensverwerking ten behoeve van de verwerking van zendingen

Voor de uitvoering van het contract conform art. 6 par. 1 p. 1 lit. b DSGVO geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzenddienstverlener, voor zover dit voor de levering van bestelde goederen noodzakelijk is.

 Gegevensoverdracht aan verzenddienstverleners ten behoeve van de verzendmelding

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer op basis van deze toestemming conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO door aan de geselecteerde verzenddienstverlener, zodat de verzenddienstverlener vóór de levering contact met u kan opnemen ten behoeve van de kennisgeving of coördinatie van de levering.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

4. gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Voor de verwerking van betalingen in onze onlineshop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betalingswijze geven wij de voor de afwikkeling van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan onze technische dienstverleners, die voor ons werken in het kader van de afwikkeling van bestellingen, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder, voor zover dit voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is. Dit dient de uitvoering van het contract volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling, bijv. op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband geldt het privacybeleid van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder.
Als u vragen hebt over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking ten behoeve van fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen

Indien van toepassing verstrekken wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de voor de verwerking van de betaling noodzakelijke gegevens als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Overeenkomstig art. 6, lid 1 zin 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij onze bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.

5. reclame per e-mail

5.1 E-mailnieuwsbrief zonder registratie en uw recht op bezwaar

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op grond van § 7 lid 3 van de Duitse wet op de oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die welke u reeds uit ons assortiment heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen om onze klanten op publicitaire wijze aan te spreken, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de reclame-e-mail opgenomen link, zonder dat u daarvoor andere kosten moet maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.
Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6, lid 1, p. 1 letter a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5.2 Verzending van de nieuwsbrief

In het kader van de verwerking in onze opdracht kan de nieuwsbrief ook door onze dienstverleners worden verzonden. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

5.3 Verzending van evaluatieverzoeken per e-mail

Als u ons tijdens of na uw bestelling overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres om u te vragen uw bestelling te beoordelen via het beoordelingssysteem dat wij gebruiken. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in het beoordelingsverzoek is opgenomen.

De beoordelingsverzoeken kunnen ook worden verzonden door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

6. cookies en andere technologieën

 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons de volgende keer bezoekt (permanente cookies).
Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Bovendien gebruiken wij technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (bijv. om de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen) en voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, vindt u in de volgende delen van dit privacybeleid.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Voor zover u hebt ingestemd met het gebruik van de technologieën in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in het privacybeleid.

7 Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor zover u conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO uw toestemming heeft gegeven, gebruiken wij op onze website de volgende cookies en andere technologieën van derde aanbieders. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van de betreffende technologie door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Verdere informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, vindt u in de afzonderlijke technologieën. Als u vragen hebt over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

7.1 Gebruik van Adobe-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

Wij gebruiken de hieronder beschreven technologieën van Adobe Systems, Software Ireland Limited, Ierland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland ("Adobe"). De automatisch door de technologieën van Adobe verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Adobe, Inc., 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld via technologieën van Adobe, wordt het verkort of volledig vervangen door een generiek IP-adres voordat het wordt opgeslagen op de servers van Adobe door de juiste instellingen te activeren.

 Adobe lettertypen

Voor de uniforme presentatie van de inhoud op onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) door de scriptcode "Adobe Fonts" verzameld, aan Adobe doorgegeven en vervolgens door Adobe verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze verdere gegevensverwerking. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform art. 26 DSGVO.

7.2 Gebruik van Google-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

Wij gebruiken de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") zoals hieronder beschreven. De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgegeven aan een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort door IP-anonimisering te activeren voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst gesloten voor de respectieve technologie tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Verdere informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de Informatie over gegevensbescherming van Google.

 Google Analytics

Ten behoeve van website-analyse verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden samengesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Google.

Voor de geoptimaliseerde marketing van onze website hebben wij de instellingen voor het delen van gegevens voor "Google-producten en -diensten". geactiveerd. Hierdoor heeft Google toegang tot de door Google Analytics verzamelde en verwerkte gegevens en kan deze vervolgens gebruiken om de diensten van Google te verbeteren. Het delen van gegevens met Google onder deze instellingen voor gegevensuitwisseling is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de gegevensbeheerders. Wij hebben geen invloed op de daaropvolgende gegevensverwerking door Google.

Voor het maken en uitvoeren van tests gebruiken wij ook de uitbreidingsfunctie van Google Analytics Google optimaliseren.

Voor de geoptimaliseerde marketing van onze website gebruiken wij het zogenaamde Google Optimize. Gebruiker ID functie. Met deze functie kunnen wij een unieke, permanente ID toekennen aan uw interactiegegevens voor een of meer sessies op onze websites en zo uw gebruikersgedrag over apparaten en sessies heen analyseren.

Voor webanalyse kan de uitbreidingsfunctie van Google Analytics Google Signalen zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk. Voor zover uw apparaten met internetverbinding aan uw Google-account zijn gekoppeld en u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account hebt geactiveerd, kan Google rapporten over uw gebruiksgedrag opstellen (met name de apparaatoverschrijdende gebruikerscijfers), ook als u van eindapparaat verandert. Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens; wij ontvangen alleen statistieken die op basis van Google Signals worden gegenereerd.

Voor webanalyse en reclamedoeleinden gebruikt de uitbreidingsfunctie Google Analytics de zogenaamde "Google Signals". DoubleClick-cookie maakt het mogelijk uw browser te herkennen wanneer u andere websites bezoekt. Google gebruikt deze informatie om rapporten op te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website.

 Google AdSense

Onze website biedt ruimte voor advertenties van derden via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website weergegeven. Via de zogenaamde DoubleClick-cookie wordt de weergave van op interesses gebaseerde advertenties mogelijk gemaakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website) en de automatische toekenning van een pseudonieme UserID, die wordt gebruikt om interesses te bepalen op basis van bezoeken aan deze en andere websites.

 Google-advertenties

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op de websites van derden worden de zogenaamde Google Ads gebruikt wanneer u onze website bezoekt. Remarketing cookie wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u in uw Google-account de instelling "gepersonaliseerde reclame" hebt geactiveerd. In dit geval zal Google, als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren.

Voor website analyse en event tracking meten wij via de Google Ads Volgen van conversies uw latere gebruiksgedrag wanneer u via een Google Ads advertentie op onze website terecht bent gekomen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden samengesteld.

 Google-kaarten

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, geeft deze gegevens door aan Google en verwerkt ze vervolgens. Wij hebben geen invloed op deze verdere gegevensverwerking.

 Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots) verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en analyseert uw gebruik van onze website door middel van een zogenaamd JavaScript en cookies. Bovendien worden andere door Google-diensten in uw browser opgeslagen cookies geëvalueerd. Uit de invoervelden van het betreffende formulier worden geen persoonlijke gegevens gelezen of opgeslagen.

 Google lettertypen

Voor de uniforme presentatie van de inhoud op onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) door de scriptcode "Google Fonts" verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens door Google verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze verdere gegevensverwerking.

 YouTube Video Plugin

Voor de integratie van inhoud van derden worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) via de videoplugin van YouTube in de door ons gebruikte uitgebreide gegevensbeschermingsmodus verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens alleen door Google verwerkt, wanneer u een video afspeelt.

7.3 Gebruik van Facebook-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

 Gebruik van Facebook-pixel

Wij gebruiken de Facebook-pixel in het kader van de technologieën van de Meta Platforms Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook (by Meta)" of "Meta Platforms Ireland"). De Facebook-pixel verzamelt en slaat automatisch gegevens op (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. In het kader van de zogenaamde uitgebreide gegevensvergelijking wordt ook informatie die kan worden gebruikt om personen te identificeren (bijv. namen, e-mailadressen en telefoonnummers) verzameld en opgeslagen in gehashte vorm voor vergelijkingsdoeleinden. Hiervoor wordt bij een bezoek aan onze website automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel, die een pseudonieme CookieID gebruikt om uw browser te herkennen bij een bezoek aan andere websites. Facebook (by Meta) zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de activiteit op de website samen te stellen en andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website, met name gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame.
De automatisch door Facebook (door Meta) verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Als de overdracht van gegevens naar de VS onder onze verantwoordelijkheid valt, is onze samenwerking gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Verdere informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook (per Meta).

 Facebook analyses

In het kader van de Facebook business tools worden statistieken over de bezoekersactiviteit op onze website gemaakt op basis van de met de Facebook Pixel verzamelde gegevens over uw gebruik van onze website. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over opdrachtverwerking door Facebook (door Meta). De analyse ervan dient de optimale presentatie en marketing van onze website.

 Facebook Ads (advertentiemanager)

Via Facebook Ads maken wij reclame voor deze website op Facebook (via Meta) en op andere platforms. Wij bepalen de parameters van de betreffende advertentiecampagne. Facebook (by Meta) is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verantwoordelijken overeenkomstig art. 26 DSGVO. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Meta Platforms Ireland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland valt hier niet onder.

Op basis van de statistieken over de bezoekersactiviteit op onze website die via Facebook Pixel worden gegenereerd, werken wij via Facebook Aangepaste doelgroep groepsgerichte reclame op Facebook (by Meta) door de kenmerken van de betreffende doelgroep te bepalen. In het kader van de uitgebreide gegevensmatching (zie hierboven) die plaatsvindt om de respectieve doelgroep te bepalen, treedt Facebook (by Meta) op als onze verwerker.

Op basis van de door de Facebook-pixel ingestelde pseudonieme cookie-ID en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website verrichten wij via de Facebook-pixel het volgende Remarketing gepersonaliseerde reclame.

Over Facebook Pixel Conversies wij meten voor webanalyse en event tracking uw latere gebruiksgedrag wanneer u via een advertentie van Facebook Ads op onze website terecht bent gekomen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Facebook (by Meta).

7.4 Andere aanbieders van web analytics en online marketing diensten

 Gebruik van Hotjar voor webanalyse

Voor de analyse van websites worden technologieën van de Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta ("Hotjar") automatisch gegevens verzamelen en opslaan (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gecreëerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder uw uitdrukkelijke toestemming, die afzonderlijk moet worden gegeven. Hotjar handelt namens ons.

 Gebruik van Pinterest Tag voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor webanalyse en reclamedoeleinden op Pinterest en op websites van derden, wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij technologieën van de Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest") verzamelt en verwerkt automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) en maakt door middel van een pseudonieme cookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt, op interesses gebaseerde reclame mogelijk. Uit de verzamelde gegevens worden met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen opgesteld. Pinterest combineert deze gegevens met andere gegevens van uw Pinterest-account en gebruikt deze om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Pinterest en ontvangen alleen statistieken die op basis van Pinterest Tag worden gegenereerd. Zo meten wij uw latere gebruiksgedrag voor websiteanalyse en event tracking als u via een advertentie van Pinterest op onze website terecht bent gekomen. De automatisch door Pinterest verzamelde informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken overeenkomstig art. 26 DSGVO.

8. sociale media

8.1 Sociale plugins van Facebook (door Meta), Instagram (door Meta).

Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand komt. Als u op een van de knoppen klikt, opent de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster van uw browser waar u bijvoorbeeld op de knop Vind ik leuk of Delen kunt klikken.

8.2 Onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta), Instagram (door Meta)

Voor zover u overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO uw toestemming heeft gegeven aan de desbetreffende exploitant van de sociale media, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheid op de bovengenoemde sociale media bezoekt, waarvan met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden doorgaans cookies gebruikt. Gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende social media-exploitant, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy vindt u in de hieronder gelinkte mededelingen over gegevensbescherming van de aanbieders. Mocht u in dit verband nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland"). De automatisch door Meta Platforms Ierland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta) wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform Art. 26 DSGVO. Voor meer informatie (Insights data information), zie hier.

Instagram (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland") De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van het bezoeken van een Instagram (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform art. 26 DSGVO. Voor meer informatie (Insights data information), zie hier.

9. contactmogelijkheden en uw rechten

9.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Conform Art. 15 DSGVO, het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen in de daarin gespecificeerde omvang;
 • conform Art. 16 DSGVO, het recht om onverwijld de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
 • overeenkomstig art. 17 DSGVO, het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij de verdere verwerking van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is.
  • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang; of
  • de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
 • in overeenstemming met art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • overeenkomstig art. 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze bedrijfscentrale.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uiteengezet ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet als de verwerking bedoeld is voor direct marketing. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor dit doel.

9.2 Contactmogelijkheden

Als u vragen hebt over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens alsmede intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in ons impressum.

Privacybeleid gemaakt met de Vertrouwde winkels Legal Texter in samenwerking met FÖHLISCH Advocaten.

<!-- * { font-family: DejaVu Sans, sans-serif; } -->