AGB

Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst. Onze online shop richt zich uitsluitend tot consumenten.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2 Overeenkomstsluitende partij, sluiting van de overeenkomst, correctiemogelijkheden

De koopovereenkomst wordt gesloten met mylast.company GmbH.

Door het plaatsen van de producten in de onlineshop doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten aanvankelijk vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw gegevens te allen tijde vóór de bindende bestelling corrigeren met behulp van de daarvoor bestemde en in het bestelproces toegelichte correctiemiddelen. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

3. contracttaal, opslag van de contracttekst

De voor het sluiten van het contract beschikbare taal/talen zijn: Duits, Engels, Frans, Nederlands

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden in tekstvorm toe. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. leveringsvoorwaarden

De verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen. Meer informatie over de verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

Wij leveren alleen per postorder. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

Wij leveren niet aan pakstations.

5. betaling

De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

Kredietkaart
U voert uw creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Uw kaart wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling belast.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal"), moet u bij PayPal geregistreerd zijn, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies in het bestelproces.

Sofort door Klarna
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München te kunnen betalen, moet u een bankrekening voor internetbankieren hebben geactiveerd, zich dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces.

Google Betalen
Om het factuurbedrag te kunnen betalen via de betalingsdienstaanbieder Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), moet u bij Google geregistreerd zijn, de Google Pay-functie hebben geactiveerd, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple") te betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken, bij Apple geregistreerd zijn, de Apple Pay-functie geactiveerd hebben, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies in het bestelproces.

Klarna
In samenwerking met de betaaldienstverlener Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna") bieden wij de volgende betaalmogelijkheden aan. Betaling via Klarna is alleen mogelijk voor consumenten. Tenzij hieronder anders bepaald, vereist de betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole en wordt deze rechtstreeks aan Klarna gedaan. Meer informatie vindt u bij de betreffende betaalmogelijkheid en in het bestelproces.

Kopen op rekening via Klarna
Het factuurbedrag is verschuldigd 14 dagen na verzending van de goederen en ontvangst van de factuur.

6. eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling.

7 Garantie en waarborgen

7.1 Aansprakelijkheid voor gebreken

Het wettelijke aansprakelijkheidsrecht voor gebreken is van toepassing.

7.2 Garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

8 Aansprakelijkheid

Voor claims op basis van door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten veroorzaakte schade is onze aansprakelijkheid altijd onbeperkt.

  • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • in geval van garantiebeloften, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is.
Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

9. regeling van geschillen

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), waarvan u gebruik kunt maken hier hier kunt vinden. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

AGB opgericht met de Trusted Shops Juridische teksteditor in samenwerking met FÖHLISCH Advocaten.