Privacybeleid

Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Lars Denzer
Hoofdstraat 60
Göllheim

info@mylast.company

Telefoon: 06351-8098958

Dank u voor uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

1. toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en het verzoek documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO zwaarder wegen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

Hosting

De diensten voor de hosting en de weergave van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners in het kader van de verwerking voor onze rekening. Tenzij anders uitgelegd in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in daartoe bestemde formulieren op deze website, verwerkt op hun servers. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en in andere landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

2. gegevensverwerking voor contractverwerking en om contact met ons op te nemen

2.1 Gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract

Met het oog op de contractafwikkeling (met inbegrip van de aanvraag en afwikkeling van eventuele bestaande garantie- en prestatieaanspraken en eventuele wettelijke actualiseringsverplichtingen) conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO verzamelen wij persoonsgegevens, wanneer u ons deze in het kader van uw bestelling vrijwillig ter beschikking stelt. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om het contract te verwerken en wij de bestelling niet kunnen verzenden zonder de specificatie ervan. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende delen van deze verklaring over gegevensbescherming. Na de volledige afwikkeling van het contract worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter c DSGVO gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.2 Rekening van de klant

Voor zover u door het openen van een klantenrekening overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO uw toestemming hiervoor hebt gegeven, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van de klantenrekening en voor het opslaan van uw gegevens voor verdere toekomstige bestellingen op onze website. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven of via een functie die voor dit doel in de klantenaccount is voorzien. Na verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact met ons opnemen

In het kader van de communicatie met de klant verzamelen wij persoonsgegevens om uw aanvragen te verwerken in overeenstemming met art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO, indien u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Na de volledige verwerking van uw aanvraag worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

3. gegevensverwerking met het oog op de verwerking van overbrengingen

Voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportdienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

Doorgifte van gegevens aan verzendingsdienstverleners met het oog op kennisgeving van verzending

Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer op basis van deze toestemming door aan de geselecteerde verzenddienstverlener conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO, zodat de verzenddienstverlener vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving of coördinatie van de levering.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

4. gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Voor de afwikkeling van betalingen in onze onlineshop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betaalwijze geven wij de voor de afwikkeling van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan onze technische dienstverleners, die in het kader van de orderverwerking voor ons werken, of aan de opdrachtgevende kredietinstellingen of aan de gekozen betaaldienstverlener, voor zover dit voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is. Dit dient voor de uitvoering van het contract volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens zelf, bv. op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u vragen hebt over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen

In voorkomend geval verstrekken wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de voor de verwerking van de betaling noodzakelijke gegevens als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen (bv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de bescherming tegen fraude of een efficiënt betalingsbeheer, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.

4.3 Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van Klarna betaaldiensten

Aankoop op rekening via Klarna
Indien u gebruik wenst te maken van de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna genoemd), verzoeken wij u overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, letter a, DSGVO om uw toestemming dat wij de voor de verwerking van de betaling en voor een identiteits- en kredietcontrole noodzakelijke gegevens aan Klarna mogen doorgeven. In Duitsland worden voor de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole de gegevens vermeld in de Privacybeleid Klarna's verklaring gegevensbescherming. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een weloverwogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid vermelde contactoptie. Dit kan tot gevolg hebben dat wij u bepaalde betalingsmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens ook te allen tijde bij Klarna intrekken.

5. reclame per e-mail

E-mail nieuwsbrief met registratie en nieuwsbrief tracking

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Wij willen erop wijzen dat wij bij het verzenden van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag evalueren. Daartoe analyseren wij ook uw interactie met onze nieuwsbrief door het meten, opslaan en evalueren van openingspercentages en doorklikpercentages met het oog op het ontwerpen van toekomstige nieuwsbriefcampagnes ("nieuwsbrief tracking").

Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails single-pixel technologieën (bijv. zogenaamde web beacons, tracking pixels) die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij met name de volgende "nieuwsbriefgegevens

 • de pagina van waaruit de pagina werd opgevraagd (de zogenaamde referrer URL),
 • de datum en tijd van het gesprek,
 • de beschrijving van het gebruikte type webbrowser,
 • het IP-adres van de aanvragende computer,
 • het e-mail adres,
 • de datum en het tijdstip van inschrijving en bevestiging

en de single-pixel technologieën met uw e-mailadres of uw IP-adres en, indien van toepassing, een individuele ID. Links in de nieuwsbrief kunnen ook deze ID bevatten.

Indien u geen tracking van de nieuwsbrief wenst te ontvangen, is het mogelijk om u op elk moment uit te schrijven van de nieuwsbrief - zoals hierboven beschreven.

De informatie wordt bewaard zolang u zich op de nieuwsbrief hebt ingeschreven.

6 Cookies en andere technologieën

Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (persistente cookies).
Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Daarnaast gebruiken wij technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (bv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), alsook voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, is te vinden in de volgende onderdelen van dit privacybeleid.

U kunt de cookie-instellingen voor uw browser vinden onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chroom™ / Firefox™ / Opera™

Voor zover u overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO met het gebruik van de technologieën hebt ingestemd, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in het privacybeleid beschreven contactoptie.

7 Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor zover u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na beëindiging van het doel en het gebruik van de desbetreffende technologie door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Verdere informatie, onder meer over de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, is te vinden in de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

Gebruik van Google-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

Wij maken gebruik van de hieronder beschreven technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort door IP-anonimisering te activeren voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google doorgestuurd en daar ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de respectieve technologie tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen is gesloten overeenkomstig artikel 26 DSGVO. Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in de Informatie over gegevensbescherming van Google.

Google Analytics

Ten behoeve van de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. In principe wordt uw IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Google.

Google Advertenties

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden wordt de zogenaamde Google Ads gebruikt wanneer u onze website bezoekt. Remarketing Wanneer u onze website bezoekt, wordt een cookie geplaatst die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account heeft geactiveerd. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren.

8. sociale media

Onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta), Instagram (door Meta), Pinterest

Voor zover u de betreffende exploitant van sociale media conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO toestemming hebt gegeven, worden uw gegevens bij uw bezoek aan onze online-presenties op de hierboven genoemde sociale media automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden, op basis waarvan gebruiksprofielen onder gebruikmaking van pseudoniemen worden aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden gewoonlijk cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de desbetreffende exploitant van sociale media, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de hieronder gelinkte aanbieders. Mocht u hierbij toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland"). De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta) wordt over het algemeen verzonden naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een fanpagina op Facebook (door Meta) is gebaseerd op een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO. Voor meer informatie (Inzicht in gegevens), zie hier.

Instagram (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland") De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over je gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt over het algemeen verzonden naar een server van Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van het bezoek aan een Instagram-fanpagina (door Meta) is gebaseerd op een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO. Voor meer informatie (Inzicht in gegevens), zie hier.

Pinterest is een dienst van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De door Pinterest automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

9. contactmogelijkheden en uw rechten

9.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Overeenkomstig Art. 15 DSGVO, het recht om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
 • overeenkomstig art. 16 DSGVO, het recht om onverwijld correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • overeenkomstig art. 17 DSGVO, het recht om te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de verdere verwerking van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is.
  • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van openbaar belang; of
  • noodzakelijk is voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; of
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
 • overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke;
 • overeenkomstig artikel 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Nadat u uw recht van bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.

9.2 Contactmogelijkheden

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, als u informatie wilt, als u gegevens wilt corrigeren, beperken of wissen, als u een gegeven toestemming wilt intrekken of als u bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.


Privacybeleid gemaakt met de Vertrouwde winkels Legal Texter in samenwerking met FÖHLISCH Advocaten.