AGB

Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online winkel worden geplaatst. Onze online winkel is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2 Contractsluitende partij, sluiting van het contract, correctiemogelijkheden

Het koopcontract wordt gesloten met mylast.company GmbH.

Door de producten in de online winkel te plaatsen, doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst voor deze artikelen. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje leggen en uw gegevens te allen tijde vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de daartoe bestemde correctiehulpmiddelen, die in het bestelproces worden toegelicht. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod van de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

3. contract taal, contract tekst opslag

Beschikbare taal/talen voor het sluiten van de overeenkomst: Duits, Engels, Frans, Nederlands

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden in tekstvorm toe. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. leveringsvoorwaarden

Verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen. U kunt meer te weten komen over de verzendkosten in de aanbiedingen.

Wij leveren alleen per postorder. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

Wij leveren niet aan pakstations.

5. betaling

De volgende betaalwijzen zijn algemeen beschikbaar in onze winkel:

Kredietkaart
U voert uw creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Uw kaart wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), moet u bij PayPal geregistreerd zijn, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

Sofort door Klarna
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, te kunnen betalen, moet u over een voor online-bankieren geactiveerde bankrekening beschikken, zich dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

Google Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") te kunnen betalen, moet u bij Google geregistreerd zijn, de Google Pay-functie geactiveerd hebben, zich met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple") te kunnen betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken, bij Apple geregistreerd zijn, de Apple Pay-functie geactiveerd hebben, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna") bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betalen via Klarna is alleen mogelijk voor consumenten. Tenzij hieronder anders is bepaald, vereist betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole en geschiedt de betaling rechtstreeks aan Klarna. Meer informatie vindt u bij de betreffende betaalmogelijkheid en in de bestelprocedure.

Aankoop op rekening via Klarna
Het factuurbedrag is verschuldigd 14 dagen na verzending van de goederen en ontvangst van de factuur.

6. voorbehoud van eigendomsrechten

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7 Garantie en waarborgen

7.1 Aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke aansprakelijkheidswetgeving voor gebreken is van toepassing.

7.2 Garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online winkel.

8 Aansprakelijkheid

Voor vorderingen gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is onze aansprakelijkheid altijd onbeperkt.

  • in geval van verwonding van leven, ledematen of gezondheid,
  • in geval van opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim,
  • in het geval van garantiebeloften, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.

Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, van onze wettelijke vertegenwoordigers of van onze plaatsvervangers, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten was.
Anders zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

9. beslechting van geschillen

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u kunt gebruiken hier kan hier gevonden worden. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

AGB gemaakt met de Vertrouwde winkels Juridische tekstverwerker in samenwerking met FÖHLISCH Advocaten.