Vår skyldighet att hänvisa till batterilagen

När det gäller leveransen av denna produkt inkluderar batterier eller batterier. Som återförsäljare är vi lagligt skyldiga att påpeka att gamla batterier eller batterier inte får bortskaffas i hushållsavfallet. Du kan returnera begagnade batterier eller batterier till vårt fraktläger gratis. Som konsument är de lagligt skyldiga att returnera gamla batterier, så att de kan bortskaffa dem professionellt vid en kommunal insamlingspunkt eller i handeln vid motsvarande insamlingspunkter. Dessutom har du möjlighet att returnera gamla batterier eller batterier - vi bortskaffar dem gratis för dig:

mypfote.com

Lars Denzer
Kerzenheimer Strasse 18
67307 Göllheim

Förorenande behållande batterier eller batterier har ett skylt som består av en korsad avfallsburk och den kemiska symbolen (CD, Hg eller Pb) för tungmetallen som har slagits för klassificeringen:

  1. "CD" står för kadmium.
  2. "Hg" står för kvicksilver.
  3. "PB" står för bly.