Integritetspolicy

Integritetspolicy

Den person som ansvarar för databehandling är:
Lars Denzer
Huvudgatan 60
Göllheim

E-post: info@mylast.company

Tack för ditt intresse för vår onlinebutik. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

1. åtkomstdata och hosting

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Varje gång du besöker en webbplats sparar webbservern endast automatiskt en så kallad serverloggfil, som till exempel innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för åtkomsten, mängden överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar åtkomsten. Denna åtkomstdata utvärderas endast i syfte att säkerställa problemfri drift av webbplatsen och förbättra våra tjänster. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i korrekt presentation av vårt erbjudande, som är överordnade inom ramen för en intresseavvägning i enlighet med art. 6 para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Alla åtkomstuppgifter raderas senast sju dagar efter att ditt besök på webbplatsen har avslutats.

 Värdskap

Tjänsterna för hosting och visning av webbplatsen tillhandahålls delvis av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om inget annat anges i denna sekretesspolicy behandlas alla åtkomstuppgifter och alla uppgifter som samlas in i formulär som tillhandahålls för detta ändamål på denna webbplats på deras servrar. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, vänligen använd kontaktalternativet som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Våra tjänsteleverantörer är belägna och/eller använder servrar i följande länder för vilka Europeiska kommissionen genom beslut har fastställt att de tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd: Kanada

Våra tjänsteleverantörer är belägna och/eller använder servrar i USA och i andra länder utanför EU och EES. Det finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för dessa länder. Vårt samarbete med dem baseras på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd.

2. Databehandling för avtalshantering och för att kontakta oss

2.1 Databehandling för fullgörande av avtal

För avtalsbehandling (inklusive förfrågningar om och behandling av eventuella befintliga garanti- och prestandakrav samt eventuella lagstadgade uppdateringsskyldigheter) i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. b DSGVO samlar vi in personuppgifter om du frivilligt ger oss denna information som en del av din beställning. Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall absolut behöver uppgifterna för att behandla avtalet och vi inte kan skicka beställningen utan deras specifikation. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär.

Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter, särskilt om överföringen till våra tjänsteleverantörer för order-, betalnings- och leveransbehandling, finns i följande avsnitt i denna dataskyddsdeklaration. Efter avslutad avtalshantering kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och raderas efter utgången av lagringstiderna enligt skatte- och handelslagstiftningen i enlighet med art. 6 (1) mening 1 lit. c DSGVO, om du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter i enlighet med art. 6 (1) mening 1 lit. a DSGVO eller om vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

2.2 Kundkonto

I den mån du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO genom att besluta att öppna ett kundkonto, kommer vi att använda dina uppgifter i syfte att öppna kundkontot samt för att lagra dina uppgifter för ytterligare framtida beställningar på vår webbplats. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy eller via en funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot. Efter radering av ditt kundkonto raderas dina uppgifter om du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

2.3 Kontakta oss

I samband med kundkommunikation samlar vi in personuppgifter för att behandla dina förfrågningar i enlighet med Art. 6 (1) mening 1 lit. b DSGVO om du frivilligt tillhandahåller oss dessa uppgifter när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana eftersom vi i dessa fall absolut behöver uppgifterna för att behandla din kontakt. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. När din förfrågan har behandlats fullständigt raderas dina uppgifter om du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. a DSGVO eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

3 Databehandling i syfte att behandla försändelser

För att uppfylla avtalet i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO vidarebefordrar vi dina uppgifter till den frakttjänstleverantör som har uppdraget med leveransen, i den mån detta är nödvändigt för leveransen av beställda varor.

 Dataöverföring till leverantörer av frakttjänster för leveransavisering

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning, kommer vi att vidarebefordra din e-postadress och telefonnummer till den valda fraktleverantören på grundval av detta samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. a DSGVO så att fraktleverantören kan kontakta dig före leverans i syfte att leverera avisering eller samordning.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsdeklaration eller direkt till leverantören av frakttjänster på den kontaktadress som anges nedan. Efter återkallandet raderar vi dina uppgifter som tillhandahållits för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

4. Databehandling för hantering av betalningar

För hantering av betalningar i vår onlinebutik arbetar vi tillsammans med dessa partners: tekniska tjänsteleverantörer, kreditinstitut, leverantörer av betalningstjänster.

4.1 Databehandling för transaktionshantering

Beroende på vald betalningsmetod vidarebefordrar vi de uppgifter som krävs för att genomföra betalningstransaktionen till våra tekniska tjänsteleverantörer, som arbetar för oss inom ramen för orderhantering, eller till de uppdragna kreditinstituten eller till den valda betaltjänstleverantören, i den mån detta är nödvändigt för att genomföra betalningen. Detta tjänar uppfyllandet av avtalet enligt art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO. I vissa fall samlar betaltjänstleverantörerna själva in de uppgifter som krävs för att behandla betalningen, t.ex. på sin egen webbplats eller via en teknisk integration i beställningsprocessen. I detta avseende gäller sekretesspolicyn för respektive betaltjänstleverantör.
Om du har några frågor om våra betalningspartner och grunden för vårt samarbete med dem, vänligen använd kontaktalternativet som beskrivs i denna sekretesspolicy.

4.2 Databehandling i syfte att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser

I förekommande fall förser vi våra tjänsteleverantörer med ytterligare uppgifter, som de använder tillsammans med de uppgifter som krävs för behandlingen av betalningen som våra processorer i syfte att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, behandling av bestridda betalningar, bokföringssupport). Detta sker i enlighet med art. 6.1.1 lit. f DSGVO för att skydda våra berättigade intressen av skydd mot bedrägerier eller effektiv betalningshantering, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning.

5. Reklam via e-post

5.1 Nyhetsbrev via e-post utan registrering och din rätt att invända

Om vi får din e-postadress i samband med försäljning av en produkt eller tjänst och du inte har invänt mot detta, förbehåller vi oss rätten att på grundval av § 7.3 i den tyska lagen om illojal konkurrens (UWG) regelbundet skicka dig erbjudanden via e-post om liknande produkter som de du redan har köpt från vårt sortiment. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen av att rikta reklam till våra kunder, vilka väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning.
Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsdeklaration eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i reklam-e-postmeddelandet, utan att några andra kostnader uppstår än överföringskostnaderna enligt grundpriserna.
Efter avregistrering tar vi bort din e-postadress från listan över mottagare, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

5.2 Utskick av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kan också skickas av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, vänligen använd kontaktalternativet som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Våra tjänsteleverantörer är belägna och/eller använder servrar i följande länder för vilka Europeiska kommissionen genom beslut har fastställt en adekvat nivå av dataskydd: Kanada

Våra tjänsteleverantörer är belägna och/eller använder servrar i följande länder för vilka Europeiska kommissionen har antagit ett beslut om att fastställa en adekvat nivå av dataskydd: Kanada

5.3 Skicka utvärderingsförfrågningar via e-post

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med art. 6 (1) mening 1 lit. a DSGVO, kommer vi att använda din e-postadress för att be dig att betygsätta din beställning via det betygssystem som vi använder. Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i betygsförfrågan.

Betygsförfrågningarna kan också skickas av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, vänligen använd kontaktalternativet som beskrivs i denna sekretesspolicy.

6. Cookies och annan teknik

 Allmän information

För att göra det attraktivt att besöka vår webbplats och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi teknik inklusive så kallade cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler som automatiskt lagras på din terminalenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, dvs. efter att du stängt din webbläsare (s.k. sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss (permanenta cookies).
Vi använder sådan teknik som är absolut nödvändig för att använda vissa funktioner på vår webbplats (t.ex. kundvagnsfunktion). Dessa tekniker samlar in och behandlar IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats (t.ex. information om innehållet i kundvagnen). Inom ramen för en intresseavvägning tjänar detta överordnade legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Dessutom använder vi teknik för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som vi omfattas av (t.ex. för att kunna bevisa samtycke till behandling av dina personuppgifter) samt för webbanalys och onlinemarknadsföring. Ytterligare information om detta, inklusive respektive rättslig grund för databehandlingen, finns i följande avsnitt i denna sekretesspolicy.

Du hittar cookie-inställningarna för din webbläsare under följande länkar: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

I den mån du har samtyckt till användningen av tekniken i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i sekretesspolicyn.

7 Användning av cookies och annan teknik för webbanalys och reklamändamål

I den mån du har gett ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. a DSGVO, använder vi följande cookies och annan teknik från tredjepartsleverantörer på vår webbplats. Efter att syftet och användningen av respektive teknik har upphört för oss kommer de uppgifter som samlats in i detta sammanhang att raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Ytterligare information om dina återkallelsemöjligheter finns i avsnittet "Cookies och annan teknik". Ytterligare information inklusive grunden för vårt samarbete med de enskilda leverantörerna finns i de enskilda teknikerna. Om du har några frågor om leverantörerna och grunden för vårt samarbete med dem, vänligen använd kontaktalternativet som beskrivs i denna sekretesspolicy.

7.1 Användning av Adobes tjänster för webbanalys och reklamändamål

Vi använder den teknik som beskrivs nedan från Adobe Systems, Software Ireland Limited, Irland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland ("Adobe"). Den information som automatiskt samlas in av Adobe-teknikerna om din användning av vår webbplats överförs i allmänhet till en server hos Adobe, Inc. 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA och lagras där. Det finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för USA. Vårt samarbete baseras på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Om din IP-adress samlas in via Adobes teknik förkortas den eller ersätts helt av en generisk IP-adress innan den lagras på Adobes servrar genom att aktivera motsvarande inställningar.

 Adobe-teckensnitt

För en enhetlig presentation av innehållet på vår webbplats samlas data (IP-adress, tidpunkt för besök, enhets- och webbläsarinformation) in av skriptkoden "Adobe Fonts", överförs till Adobe och bearbetas därefter av Adobe. Vi har inget inflytande på denna efterföljande databehandling. Databehandlingen sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 DSGVO.

7.2 Användning av Googles tjänster för webbanalys och reklamändamål

Vi använder teknik från Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") enligt beskrivningen nedan. Den information som automatiskt samlas in av Google-teknik om din användning av vår webbplats överförs i allmänhet till en server från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Det finns inget adekvat beslut från Europeiska kommissionen för USA. Vårt samarbete med dem baseras på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Om din IP-adress samlas in via Google-teknik kommer den att förkortas innan den lagras på Googles servrar genom att aktivera IP-anonymisering. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server och förkortas där. Om inget annat anges för de enskilda teknikerna baseras databehandlingen på ett avtal som ingåtts för respektive teknik mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med art. 26 DSGVO. Ytterligare information om databehandling av Google finns i Information om dataskydd från Google.

 Google Analytics

I syfte att analysera webbplatsen samlar Google Analytics automatiskt in och lagrar data (IP-adress, tidpunkt för besök, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats), från vilka användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Cookies kan användas för detta ändamål. Din IP-adress kommer inte att slås samman med andra Google-data. Databehandlingen utförs på grundval av ett avtal om orderbehandling av Google.

För att optimera marknadsföringen av vår webbplats har vi använt Inställningar för datadelning för "Googles produkter och tjänster". aktiverade. På så sätt kan Google få tillgång till de data som samlats in och bearbetats av Google Analytics och därefter använda dem för att förbättra Googles tjänster. Datadelning med Google enligt dessa inställningar för datadelning baseras på ett ytterligare avtal mellan personuppgiftsansvariga. Vi har inget inflytande på den efterföljande databehandlingen av Google.

För att skapa och köra tester använder vi även Google Analytics tilläggsfunktion Google Optimera.

För att optimera marknadsföringen av vår webbplats använder vi den så kallade Google Optimize. Funktion för användar-ID. Med denna funktion kan vi tilldela ett unikt, permanent ID till dina interaktionsdata för en eller flera sessioner på våra webbplatser och därmed analysera ditt användarbeteende över enheter och sessioner.

För webbanalys används tilläggsfunktionen i Google Analytics Google-signaler så kallad "enhetsöverskridande spårning". Om dina internetanslutna enheter är kopplade till ditt Google-konto och du har aktiverat inställningen "personlig reklam" i ditt Google-konto, kan Google skapa rapporter om ditt användarbeteende (särskilt de enhetsöverskridande användarsiffrorna), även om du byter din terminalenhet. Vi behandlar inga personuppgifter i detta avseende, vi får endast statistik som genereras på grundval av Google-signaler.

För webbanalys och reklamändamål använder tilläggsfunktionen Google Analytics de så kallade "Google-signalerna". DoubleClick-cookie gör det möjligt att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser. Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning.

 Google AdSense

Vår webbplats marknadsför utrymme för tredjepartsannonser via Google AdSense. Dessa annonser visas på olika ställen på denna webbplats. Via den så kallade DoubleClick-cookien möjliggörs visning av intressebaserad reklam genom insamling och bearbetning av data (IP-adress, tidpunkt för besök, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats) och automatisk tilldelning av ett pseudonymt användar-ID, som används för att fastställa intressen baserat på besök på denna och andra webbplatser.

 Google-annonser

För reklamändamål i Googles sökresultat samt på tredje parts webbplatser används den så kallade Google Ads när du besöker vår webbplats. Marknadsföring När du besöker vår webbplats ställs en cookie in som automatiskt möjliggör intressebaserad reklam genom att samla in och behandla data (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- och webbläsarinformation och information om din användning av vår webbplats) och med hjälp av ett pseudonymt CookieID och på grundval av de sidor du besöker. Ytterligare databehandling sker endast om du har aktiverat inställningen "personlig annonsering" i ditt Google-konto. Om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats kommer Google i så fall att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för enhetsöverskridande remarketing.

För webbplatsanalys och händelsespårning mäter vi via Google Ads Spårning av konvertering ditt efterföljande användningsbeteende när du har kommit till vår webbplats via en Google Ads-annons. För detta ändamål kan cookies användas och data (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som anges av oss, till exempel att besöka en webbplats eller prenumerera på ett nyhetsbrev) kan samlas in, från vilka användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer.

 Google Kartor

För visuell presentation av geografisk information samlar Google Maps in data om din användning av Maps-funktionerna, i synnerhet IP-adress och platsdata, överför dessa data till Google och bearbetar dem därefter. Vi har inget inflytande på denna efterföljande databehandling.

 Google reCAPTCHA

I syfte att skydda mot missbruk av våra webbformulär och spam från automatiserad programvara (så kallade bots) samlar Google reCAPTCHA in data (IP-adress, tidpunkt för besök, webbläsarinformation och information om din användning av vår webbplats) och analyserar din användning av vår webbplats med hjälp av en så kallad JavaScript och cookies. Dessutom utvärderas andra cookies som lagras av Google-tjänster i din webbläsare. Inga personuppgifter läses eller lagras från inmatningsfälten i respektive formulär.

 Google Typsnitt

För en enhetlig presentation av innehållet på vår webbplats samlas data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation) in av skriptkoden "Google Fonts", överförs till Google och bearbetas därefter av Google. Vi har inget inflytande på denna efterföljande databehandling.

 Plugin för YouTube-video

För att integrera innehåll från tredje part samlas data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation) in via YouTube Video Plugin i det utökade dataskyddsläge som används av oss, överförs till Google och bearbetas därefter av Google endast om du spelar upp en video.

7.3 Användning av Facebook-tjänster för webbanalys och reklamändamål

 Användning av Facebook Pixel

Vi använder Facebook-pixeln inom ramen för tekniken för Meta Platforms Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook (by Meta)" eller "Meta Platforms Ireland"). Facebook-pixeln samlar automatiskt in och lagrar data (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som anges av oss, till exempel att besöka en webbplats eller prenumerera på ett nyhetsbrev), från vilka användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. I samband med så kallad utökad datamatchning samlas även information som kan användas för att identifiera enskilda personer (t.ex. namn, e-postadresser och telefonnummer) in och lagras i hashad form för matchningsändamål. För detta ändamål sätts en cookie automatiskt av Facebook Pixel när du besöker vår webbplats, som använder ett pseudonymt CookieID för att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser. Facebook (by Meta) kommer att kombinera denna information med andra uppgifter från ditt Facebook-konto och använda den för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning, särskilt personlig och gruppbaserad reklam.
Den information som automatiskt samlas in av Facebook (av Meta) -tekniker om din användning av vår webbplats överförs i allmänhet till en server från Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. Det finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för USA. Om överföringen av data till USA faller inom vårt ansvarsområde, baseras vårt samarbete på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Ytterligare information om Facebooks databehandling finns i dataskyddsinformationen från Facebook (genom Meta).

 Facebook-analyser

Som en del av Facebook Business Tools skapas statistik över besökaraktivitet på vår webbplats från de data som samlas in med Facebook Pixel om din användning av vår webbplats. Databehandlingen utförs på grundval av ett avtal om uppdragsbehandling av Facebook (by Meta). Deras analys tjänar den optimala presentationen och marknadsföringen av vår webbplats.

 Facebook Ads (annonshanterare)

Genom Facebook Ads annonserar vi denna webbplats på Facebook (av Meta) samt på andra plattformar. Vi bestämmer parametrarna för respektive reklamkampanj. Facebook (by Meta) ansvarar för den exakta implementeringen, i synnerhet beslutet om placering av annonserna hos enskilda användare. Om inget annat anges för de enskilda teknikerna utförs databehandlingen på grundval av ett avtal mellan gemensamma registeransvariga enligt artikel 26 DSGVO. Det gemensamma ansvaret är begränsat till insamling av data och överföring av dessa till Meta Platforms Ireland. Den efterföljande databehandlingen av Meta Platforms Ireland omfattas inte av detta.

På grundval av den statistik över besökarnas aktivitet på vår webbplats som genereras via Facebook Pixel, driver vi via Facebook Anpassad målgrupp gruppbaserad annonsering på Facebook (by Meta) genom att fastställa egenskaperna hos respektive målgrupp. I samband med den utökade datamatchningen (se ovan) som sker för att fastställa respektive målgrupp fungerar Facebook (by Meta) som vårt personuppgiftsbiträde.

På grundval av det pseudonyma cookie-ID som anges av Facebook Pixel och de uppgifter som samlats in om ditt användarbeteende på vår webbplats, driver vi följande via Facebook Pixel Marknadsföring Personligt anpassad reklam.

Om Facebook Pixel Konverteringar vi mäter för webbanalys och händelsespårning ditt efterföljande användningsbeteende när du har nått vår webbplats via en annons från Facebook Ads. Databehandlingen sker på grundval av ett avtal om orderbehandling med Facebook (by Meta).

7.4 Andra leverantörer av webbanalyser och onlinemarknadsföringstjänster

 Användning av Hotjar för webbanalys

I syfte att analysera webbplatser används teknik från Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta ("Hotjar") automatiskt samla in och lagra data (IP-adress, tidpunkt för besök, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats), från vilka användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Cookies kan användas för detta ändamål. De pseudonymiserade användningsprofilerna kombineras inte med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan ditt uttryckliga samtycke, vilket måste ges separat. Hotjar agerar på vårt uppdrag.

 Användning av Pinterest Tag för webbanalys och reklamändamål

För webbanalys och reklamändamål på Pinterest samt på tredje parts webbplatser, när du besöker vår webbplats, använder vi teknik från Pinterest Europa Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest") automatiskt genom att samla in och behandla data (IP-adress, tidpunkt för besök, enhets- och webbläsarinformation och information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som anges av oss, till exempel att besöka en webbplats eller prenumerera på ett nyhetsbrev) och med hjälp av en pseudonym cookieID och baserat på de sidor du besöker, möjliggör intressebaserad reklam. Från de insamlade uppgifterna skapas användningsprofiler med hjälp av pseudonymer. Pinterest kommer att kombinera denna information med andra uppgifter från ditt Pinterest-konto och använda den för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning. Vi har inget inflytande på databehandlingen av Pinterest och får endast statistik som genereras på grundval av Pinterest-taggen. På detta sätt mäter vi ditt efterföljande användningsbeteende för webbplatsanalys och händelsespårning om du har kommit till vår webbplats via en annons från Pinterest. Den information som automatiskt samlas in av Pinterest överförs vanligtvis till en server hos Pinterest, Inc, 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA och lagras där. Det finns inget adekvat beslut från Europeiska kommissionen för USA. Vårt samarbete med dem baseras på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Databehandlingen utförs på grundval av ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 DSGVO.

8. Sociala medier

8.1 Sociala plugins från Facebook (by Meta), Instagram (by Meta)

På vår webbplats används sociala knappar från sociala nätverk. Dessa är endast integrerade på sidan som HTML-länkar, så att ingen anslutning upprättas med respektive leverantörs servrar när vår webbplats öppnas. Om du klickar på en av knapparna öppnas webbplatsen för respektive socialt nätverk i ett nytt fönster i din webbläsare där du till exempel kan klicka på Gilla- eller Dela-knappen.

8.2 Vår online-närvaro på Facebook (av Meta), Instagram (av Meta)

I den mån du har gett ditt samtycke till respektive sociala medieoperatör i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 lit. a DSGVO, kommer dina uppgifter automatiskt att samlas in och lagras för marknadsundersökningar och reklamändamål när du besöker vår online-närvaro på de sociala medier som nämns ovan, från vilka användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför plattformarna som förmodligen motsvarar dina intressen. För detta ändamål används i allmänhet cookies. För detaljerad information om behandling och användning av data av respektive sociala medieoperatör, samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter och inställningsalternativ i detta avseende för att skydda din integritet, se dataskyddsmeddelandena från de leverantörer som är länkade nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.

Facebook (av Meta) är ett erbjudande från Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta Platforms Ireland"). Den information som automatiskt samlas in av Meta Platforms Ireland om din användning av vår online-närvaro på Facebook (av Meta) överförs i allmänhet till en server hos Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. Det finns inget beslut från Europeiska kommissionen om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem baseras på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Databehandling i samband med ett besök på en Facebook-fansida (av Meta) baseras på ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 DSGVO. För mer information (Insights datainformation), vänligen se här.

Instagram (av Meta) är ett erbjudande från Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta Platforms Ireland") Den information som automatiskt samlas in av Meta Platforms Ireland om din användning av vår online-närvaro på Instagram överförs i allmänhet till en server från Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. Det finns inget beslut från Europeiska kommissionen om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem baseras på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Databehandling i samband med besök på en Instagram-fansida (av Meta) baseras på ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 DSGVO. För mer information (Insights datainformation), vänligen se här.

9. Kontaktalternativ och dina rättigheter

9.1 Dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • I enlighet med art. 15 DSGVO, rätten att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den utsträckning som anges där;
 • i enlighet med art. 16 DSGVO, rätten att kräva korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss utan dröjsmål;
 • i enlighet med artikel 17 i DSGVO, rätten att kräva radering av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte ytterligare behandling av dina personuppgifter inte är nödvändig.
  • för utövande av rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet;
  • för att uppfylla en rättslig förpliktelse;
  • av skäl som rör allmänintresset, eller
  • för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • i enlighet med artikel 18 i DSGVO, rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån som
  • du bestrider uppgifternas korrekthet;
  • behandlingen är olaglig, men du motsätter dig att den raderas;
  • vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
  • du har invänt mot behandlingen i enlighet med art. 21 DSGVO;
 • i enlighet med artikel 20 i DSGVO, rätten att få dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig;
 • i enlighet med artikel 77 i DSGVO, rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten för din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller vårt företagshuvudkontor för detta ändamål.

Rätt till invändning

I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra legitima intressen, som råder inom ramen för en intresseavvägning, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen sker för direkt marknadsföring kan du när som helst utöva denna rätt enligt beskrivningen ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar av skäl som hänför sig till din särskilda situation.

När du har utnyttjat din rätt till invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker för direkt marknadsföring. Då kommer vi inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för detta ändamål.

9.2 Kontaktmöjligheter

Om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, för information, korrigering, begränsning eller radering av uppgifter samt återkallande av samtycke eller invändning mot en viss användning av uppgifter, vänligen kontakta oss direkt med hjälp av kontaktuppgifterna i vår impressum.

Integritetspolicy skapad med Betrodda butiker Legal Texter i samarbete med FÖHLISCH Advokater och jurister.

<!-- * { font-family: DejaVu Sans, sans-serif; } -->